top of page

Darbības stratēģija

SIA "VNK serviss" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021–2025 ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteikti SIA "VNK serviss" stratēģiskās attīstības pamatvirzieni.

bottom of page