top of page

Darbību regulējošie dokumenti

SIA "VNK serviss" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021–2025
Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteikti SIA "VNK serviss" stratēģiskās attīstības pamatvirzieni.

Valdes reglaments

Ētikas kodekss

Īres politika

Organizatoriskā struktūra

Atalgojuma politika

Informācija par veiktajām iemaksām pašvaldības un valsts budžetā un pašvaldības līdzfinansējumu

bottom of page