top of page

Ūdensapgāde

Piegādājam

~132 000 m³

ūdens gadā

Ekspluatējam

17

centralizēto ūdensapgādi

Attīrām

~126 ‎000 

notekūdeņu gadā

Uzturam

166 km

ūdens un notekūdeņu
cauruļvadu

* 2022. gada dati.

bottom of page