top of page

Komunālo pakalpojumu tarifi

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN)

Aprēķinātais tarifs (EUR/m³)
Piemērojamais tarifs (EUR/m³)
DOKUPE
1,205
0,746
JŪRKALNE
1,341
0,774
ANCE
0,838
0,635
TĀRGALE
1,010
1,010
PILTENE
0,999
0,757
ZLĒKAS
2,682
1,463
STIKLI
2,660
0,698
POPE
1,010
0,822
USMA
1,216
0,996
ZIRAS
1,706
0,614
UŽAVA
2,683
0,878
BLĀZMA
1,640
1,172
UGĀLE
1,450
1,008
VĀRVE/ ZŪRAS
3,425
1,058
VĀRVE/ VENTAVA
2,860
1,140
VĀRVE/ VĀRVE
3,650
0,985

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2018. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 27 par pakalpojumu tarifiem.

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN)

Aprēķinātais tarifs (EUR/m³)
Piemērojamais tarifs (EUR/m³)
DOKUPE
0,915
0,521
JŪRKALNE
2,898
2,515
ANCE
2,052
0,635
TĀRGALE
1,226
1,128
PILTENE
1,588
0,964
ZLĒKAS
4,491
2,182
STIKLI
4,310
1,429
POPE
2,754
1,066
USMA
3,712
1,699
ZIRAS
3,990
1,008
UŽAVA
2,438
0,840
BLĀZMA
2,920
0,972
UGĀLE
2,700
1,680
VĀRVE/ ZŪRAS
5,229
1,519
VĀRVE/ VENTAVA
3,920
2,065
VĀRVE/ VĀRVE
2,380
1,231

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2018. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 27 par pakalpojumu tarifiem.

KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANA (EUR bez PVN)

Ūdens uzsildīšanai nepieciešamās megavatstundas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/276739

 

ZIEMAS SEZONĀ (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) 

Ciems
Aprēķinātais tarifs (EUR/1 m³)
Aprēķinātais tarifs, spēkā ar 01.10.2023. (EUR/1 m³)
Blāzma
6,36
5,63
Usma
6,36
5,60
Užava
11,30
10,23

VASARAS SEZONĀ (no 1. maija līdz 30. septembrim)

Aprēķinātais tarifs (EUR/1 m³)
Aprēķinātais tarifs, spēkā ar 01.10.2023. (EUR/1 m³)
Blāzma
5,04
4,46

AR 01.01.2023. APRĒĶINĀTIE SILTUMAPGĀDES TARIFI: "MEŽRŪPNIEKI", UGĀLES PAG.,  UN LIELĀ IELĀ 25, PILTENE*

EUR par MWh bez PVN
Lielā iela 25, Piltene (fiziskas personas)
117,68
"Mežrūpnieki" Ugāles pag., Ventspils novads (juridiskas personas)
168,26

*Saskaņā ar Ventspils novada domes 2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 33.

SILTUMAPGĀDES TARIFI FIZISKĀM PERSONĀM (EUR bez PVN) 

Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 06.05.2023*
Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 01.10.2023.**
BLĀZMA
109.62
97.00
JŪRKALNE
148.81
138.29
PILTENE
79.13
65.07
STIKLI***
176.54
176.54
TĀRGALE
81.94
68.32
UGĀLE
102.37
90.32
USMA
109.58
96.55
UŽAVA
194.75
176.36
VENTAVA
156.83
140.17

     *Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr. 1/7, prot. Nr. 16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/68.DA20): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 05.04.2023., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2023/68.DA20

     **Saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (lēmums Nr. 1/7, protokols Nr. 16, 12. p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/166.DA10): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.08.2023., Nr. 166 https://www.vestnesis.lv/op/2023/166.DA10

        **Precizēts 12.09.2023. Oficiālais paziņojums (OP 2023/176.DA6): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.09.2023., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/op/2023/176.DA6

          *** Stiklu ciemā tiek piemērots ar 06.05.2023. noteiktais siltumapgādes tarifs.

SILTUMAPGĀDES TARIFI (15.10.2022.–01.05.2023.)

bottom of page