top of page

Komunālo pakalpojumu tarifi

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN), SPĒKĀ AR 01.11.2023.

Tarifs
Aprēķinātais tarifs (EUR bez PVN/m3)
Piemērojamais tarifs (EUR bez PVN/m3)
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
3,18
2,08
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs
1,96
1,28

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 28. septembra lēmumu Nr. 100 "Par SIA "VNK serviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.09.2023., Nr. 189 https://www.vestnesis.lv/op/2023/189.20

Piemērojamais tarifs aprēķināts saskaņā ar 2023. gada 26. oktobra Ventspils novada pašvaldības lēmumu līdzfinansēt ūdenssaimniecības tarifus fiziskām personām sekojošā apmērā: 
- pašvaldības dotācija ūdensapgādes tarifam - 0,68 EUR, piemērojamais gala tarifs: 1,28 EUR bez PVN;
- pašvaldības dotācija kanalizācijas tarifam - 1,10 EUR, piemērojamais gala tarifs: 2,08 EUR bez PVN.

Līdz 31.10.2023. piemērotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus iespējams aplūkot un lejupielādēt šeit.

KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANA (EUR bez PVN)

Ūdens uzsildīšanai nepieciešamās megavatstundas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/276739

 

ZIEMAS SEZONĀ (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) 

Ciems
Aprēķinātais tarifs (EUR/1 m³)
Aprēķinātais tarifs, spēkā ar 01.10.2023. (EUR/1 m³)
Blāzma
6,36
5,63
Usma
6,36
5,60
Užava
11,30
10,23

VASARAS SEZONĀ (no 1. maija līdz 30. septembrim)

Aprēķinātais tarifs (EUR/1 m³)
Aprēķinātais tarifs, spēkā ar 01.10.2023. (EUR/1 m³)
Blāzma
5,04
4,46

AR 01.01.2023. APRĒĶINĀTAIS SILTUMAPGĀDES TARIFS: LIELĀ IELĀ 25, PILTENE*

EUR par MWh bez PVN
Lielā iela 25, Piltene (fiziskas personas)
117,68

*Saskaņā ar Ventspils novada domes 2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 33.

SILTUMAPGĀDES TARIFI FIZISKĀM PERSONĀM (EUR bez PVN) 

Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 06.05.2023*
Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 01.10.2023.**
BLĀZMA
109.62
97.00
JŪRKALNE
148.81
138.29
PILTENE
79.13
65.07
STIKLI***
176.54
176.54
TĀRGALE
81.94
68.32
UGĀLE
102.37
90.32
USMA
109.58
96.55
UŽAVA
194.75
176.36
VENTAVA
156.83
140.17

     *Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr. 1/7, prot. Nr. 16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/68.DA20): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 05.04.2023., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2023/68.DA20

     **Saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (lēmums Nr. 1/7, protokols Nr. 16, 12. p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/166.DA10): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.08.2023., Nr. 166 https://www.vestnesis.lv/op/2023/166.DA10

        **Precizēts 12.09.2023. Oficiālais paziņojums (OP 2023/176.DA6): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.09.2023., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/op/2023/176.DA6

          *** Stiklu ciemā tiek piemērots ar 06.05.2023. noteiktais siltumapgādes tarifs.

SILTUMAPGĀDES TARIFI (15.10.2022.–01.05.2023.)

SILTUMAPGĀDES TARIFS (01.01.2023.–01.02.2024.) UGĀLES PAG. "MEŽRŪPNIEKI"

01.01.2023.–01.02.2024. Ugāles pagasta “Mežrūpnieki” aprēķinātais siltumapgādes tarifs juridiskām personām – 168,26 EUR par MWh bez PVN, saskaņā ar Ventspils novada domes 2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 33. Kopš 2024. gada 1. februāra ēkas apsaimniekošanas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu sniedz Ventspils novada pašvaldība.

bottom of page