top of page

Siltumapgāde

Kopējā jauda katlumājās

12 000

Mwh

centralizēto siltumapgādi

Saražojam

~20 000

Mwh gadā

Ekspluatējam

9

katlumājas

Nodrošinām 
siltumenerģijas piegādi

ap 1 300

objektiem

Uzturam 

11 km

siltumtrašu

* 2022. gada dati.

bottom of page