top of page

Komunālo pakalpojumu tarifi

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN)

Aprēķinātais tarifs (EUR/m³)
Piemērojamais tarifs (EUR/m³)
ANCE
0,838
0,635
TĀRGALE
1,010
1,010
PILTENE
0,999
0,757
ZLĒKAS
2,682
1,463
STIKLI
2,660
0,698
POPE
1,010
0,822
USMA
1,216
0,996
ZIRAS
1,706
0,614
UŽAVA
2,683
0,878
BLĀZMA
1,640
1,172
UGĀLE
1,450
1,008
VĀRVE/ ZŪRAS
3,425
1,058
VĀRVE/ VENTAVA
2,860
1,140
VĀRVE/ VĀRVE
3,650
0,985

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2018. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 27 par pakalpojumu tarifiem.

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN)

Aprēķinātais tarifs (EUR/m³)
Piemērojamais tarifs (EUR/m³)
ANCE
2,052
0,635
TĀRGALE
1,226
1,128
PILTENE
1,588
0,964
ZLĒKAS
4,491
2,182
STIKLI
4,310
1,429
POPE
2,754
1,066
USMA
3,712
1,699
ZIRAS
3,990
1,008
UŽAVA
2,438
0,840
BLĀZMA
2,920
0,972
UGĀLE
2,700
1,680
VĀRVE/ ZŪRAS
5,229
1,519
VĀRVE/ VENTAVA
3,920
2,065
VĀRVE/ VĀRVE
2,380
1,231

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2018. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 27 par pakalpojumu tarifiem.

KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANA (EUR bez PVN)

Ūdens uzsildīšanai nepieciešamās megavatstundas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem". https://likumi.lv/ta/id/276739

 

ZIEMAS SEZONĀ (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) 

Aprēķinātais tarifs (EUR bez PVN)
Blāzma
6,36
Usma
6,36
Užava
11,30

VASARAS SEZONĀ (no 1. maija līdz 30. septembrim)

Aprēķinātais tarifs (EUR bez PVN)
Blāzma
5,04

AR 01.01.2023. APRĒĶINĀTIE SILTUMAPGĀDES TARIFI: "MEŽRŪPNIEKI", UGĀLES PAG.,  UN LIELĀ IELĀ 25, PILTENE*

EUR par MWh bez PVN
Lielā iela 25, Piltene (fiziskas personas)
117,68
"Mežrūpnieki" Ugāles pag., Ventspils novads (juridiskas personas)
168,26

*Saskaņā ar Ventspils novada domes 2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 33.

SILTUMAPGĀDES TARIFI FIZISKĀM PERSONĀM (EUR bez PVN) 

Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 10.04.2023.*
Noteiktais tarifs EUR/Mwh ar 06.05.2023.**
JŪRKALNE
147,62
148,81
TĀRGALE
81,05
81,94
PILTENE
78,53
79,13
STIKLI
174,87
176,54
USMA
108,58
109,58
VENTAVA
155,45
156,83
UŽAVA
193,61
194,75
BLĀZMA
109,01
109,62
UGĀLE
101,63
102,37

     *Ar valsts atbalstu. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr. 1/7, prot. Nr. 16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/50.DA15): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2023., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/op/2023/50.DA15
    **Valsts atbalsts netiek piemērots. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr. 1/7, prot. Nr. 16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/68.DA20): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 05.04.2023., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2023/68.DA20

SILTUMAPGĀDES TARIFI (15.10.2022.–01.05.2023.)

bottom of page