N.p.k. Nosaukums Veidlapas forma
1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums Decentralizetas_kanalizacijas_sistemas_registracijas_apliecinajums.docx
2. Iesniegums par ūdens skaitītāja nomaiņu/uzstādīšanu Udens_skaititaju_uzstadisanas_un_vai_mainas_iesniegums.docx
3. IesniegumsIesniegums_par_prombutni_fiziska_persona__1_-1.doc
4. Sūdzība/Pateicība