SILTUMAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām Piemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām
UGĀLE 59,49 59,49
PUZE 64,33 60,58
UŽAVA 61,45 61,45
VENTAVA 65,86 50,68
USMA 65,90 47,72
STIKLI 78,49 48,79
PILTENE 60,18 52,31
JŪRKALNE 102,11 99,03
TĀRGALE 51,15 40,35

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 3,650 0,985
VĀRVE/ VENTAVA 2,860 1,140
VĀRVE/ ZŪRAS 3,425 1,058
UGĀLE 1,450 1,008
PUZE 1,640 1,172
UŽAVA 2,683 0,878
ZIRAS 1,706 0,614
USMA 1,216 0,996
POPE 1,010 0,822
STIKLI 2,660 0,698
ZLĒKAS 2,682 1,463
PILTENE 0,999 0,757
TĀRGALE 1,010 1,010
ANCE 0,838 0,635

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN): 

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 2,380 1,231
VĀRVE/ VENTAVA 3,920 2,065
VĀRVE/ ZŪRAS 5,229 1,519
UGĀLE 2,700 1,680
PUZE 2,920 0,972
UŽAVA 2,438 0,840
ZIRAS 3,990 1,008
USMA 3,712 1,699
POPE 2,754 1,066
STIKLI 4,310 1,429
ZLĒKAS 4,491 2,182
PILTENE 1,588 0,964
TĀRGALE 1,226 1,128
ANCE 2,052 0,635