top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

VASARA – RADIATORU NOMAIŅAI PIEMĒROTĀKAIS LAIKS

SIA “VNK serviss” atgādina, ka vasara ir piemērotākais laiks, lai veiktu radiatoru nomaiņu dzīvokļos, kuriem nepieciešama sildelementu nomaiņa. Radiatoru nomaiņu ir iespējams veikt tikai pēc apkures sezonas noslēguma, un apkures sezonas laikā radiatorus mainīt ir aizliegts.

Pirms radiatoru nomaiņas darbi ir jāsaskaņo ar SIA “VNK serviss”, uzrakstot iesniegumu, iesniedzot radiatoru pieslēguma shēmu un aprakstot radiatoru izmērus. Iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu info@vnkserviss.lv vai iesniedzot to jums tuvākajā SIA “VNK serviss” filiālē.

SIA “VNK serviss” speciālisti izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi par kārtību, kādā ir veicama radiatoru nomaiņa. Pēc radiatoru nomaiņas ir atkārtoti jāsazinās ar SIA “VNK serviss”, zvanot uz tālruni 20000209, lai mūsu speciālisti varētu apsekot dzīvokli un pārbaudīt paveikto darbu kvalitāti.

Radiatoru nomaiņa jāsaskaņo ar SIA “VNK serviss”, jo pirms darbu veikšanas ir jānodrošina apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu iztukšošana, bet pēc radiatora nomaiņas – apkures sistēmu jāatjauno, to no jauna piepildot, atgaisojot, veicot hidraulisko pārbaudi un nobalansējot. Tas nepieciešams, lai sistēmā nepaliktu gaisa burbuļi un pēc siltuma padeves radiatori vienmērīgi darbotos visos dzīvokļos. Patvaļīgi uzstādot radiatorus, var tikt sabojāta apkures sistēma visai mājai.

Atzīmējam, ka radiatoru nomaiņu drīkst veikt tikai speciālisti, profesionāli santehniķi un siltumtehniķi, tādējādi novēršot iespējamās kļūdas – atšķirīgu siltuma padevi vienas mājas dzīvokļos un bojājumus kopējai mājas siltumapgādes sistēmai!

Tāpat arī atgādīnām, ka, ņemot vērā plašos ieguvumus, ko sniedz centralizētā siltumapgāde, SIA “VNK serviss” aicina novada iedzīvotājus izvērtēt savu vēlmi pieslēgties centralizētās siltumapgādes sistēmai un izteikt savu interesi, apmeklējot mūsu mājaslapas sadaļu “Saņemt piedāvājumu” un izvēloties opciju “Centralizētā siltumapgāde”. Šobrīd tiek apzināti interesenti, kas vēlētos ieviest šādas pārmaiņas savā mājoklī. Ja novērosim augstu interesi no iedzīvotāju puses, SIA “VNK serviss” aicinās pašvaldību izvērtēt iespējas atbalstīt šo ieceri.


Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪNIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 18.0

Comments


bottom of page