top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

SPRK iesniegts jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts

SIA “VNK serviss” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2023. gada 11. maijā iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu (Nr.1.-30.3/153), kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu 14.01.2016. Nr. 1/2 (prot. nr.2, 4.p.).

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2023. gada 1. augustā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “VNK serviss” centrālajā birojā, Andreja ielā 6, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00; 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar biroja vadītāju Agnesi Ķirsoni, tālr.+37125770098.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “VNK serviss” centrālajā birojā, Andreja ielā 6, Ventspilī, e-pasta adrese: info@vnkserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


SIA "VNK serviss"

Comments


bottom of page