top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

IZMAIŅAS PILTENES KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ

Ar 2023. gada 31. jūliju tiek izbeigts SIA “VNK serviss” nedzīvojamo telpu īres līgums ar Ventspils novada pašvaldību par telpām Lielajā ielā 28, Piltenē. Sakarā ar šīm izmaiņām informējam, ka turpmāk Piltenes klientu apkalpošanas centrs klātienē klientus vairs neapkalpos. Tomēr, kā ierasts, joprojām ik mēnesi šeit notiks skaidrās naudas iekasēšana, kā arī būs iespējams nodot iesniegumus un cita veida ziņojumus, izmantojot ārpusē izvietoto “VNK serviss” kastīti. Tā tiks iztukšota katra mēneša 30. datumā.


KĀ SAZINĀTIES, KUR UN KĀ PIETEIKT NEPIECIEŠAMOS PAKALPOJUMUS?


Ar SIA “VNK serviss” speciālistiem ir iespējams sazināties zvanot pa tālruni 20 000 209 (arī Whatsapp), rakstot uz e-pastu info@vnkserviss.lv, izmantojot vietni Bill.me.

Sev nepieciešamos pakalpojumus (asenizāciju, skaitītāja maiņu, u.c.) tāpat ir ir iespējams pieteikt tīmekļa vietnē www.vnkserviss.lv.

Mājaslapas sadaļā VEIDLAPAS ir pieejami arī dažādu iesniegumu veidlapu paraugi, kā arī visa pārējā informācija par SIA “VNK serviss” projektiem, iepirkumiem, tarifiem u. tml.
Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪLIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 23.0

Comentários


bottom of page