top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

IZMAIŅAS ASENIZĀCIJAS UN HIDRODINAMISKĀS MAŠĪNAS IZCENOJUMOS

SIA "VNK serviss" informē, ka, sākot ar 2023. gada 1. augustu, SIA “VNK serviss” sniegtajiem asenizācijas un hidrodinamiskās mašīnas pakalpojumiem tiek piemērots šāds izcenojums (cena norādīta t.sk. PVN 21%):

Vienības

Cena (ar PVN21%)

​Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums fiziskām un juridiskām personām.*

gb

93,00

​Asenizācijas pakalpojumi (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5 m3 vienā reizē).*

gb

70,00

Maksa par nepamatotu izsaukumu **

reize

50,00

Papildus tiek piemērota maksa par transporta izmaksām – 1,00 EUR/km (ar PVN 21%) abos virzienos (turp un atpakaļ) ārpus bāzes (Ugāles vai Tārgales) teritorijas.

* Sākot no izbraukuma brīža līdz izbraukuma beigu brīdim.

** Nepamatota izsaukuma gadījumā tiek piemērota maksa 50,00 EUR (t. sk. PVN) apmērā un transporta izmaksas, pamatojoties uz izsaukumā ieguldītajiem resursiem, t. sk. laiku un darbaspēku.


Nepamatots izsaukums definējams kā izsaukums, kura laikā netiek ievēroti šādi kritēriji:

1. Ceļa platums ir piemērots tehniskās vienības izmēram (ceļa platums nav mazāks par 4 m), nodrošinot piekļuvi krājtvertnei.

2. Mājas īpašnieks vai pilnvarota persona ir klātesoša, lai parakstītu aktu par pakalpojuma veikšanu.

3. Tiek norādīts tvertnes tilpums un aptuveni plānotais notekūdeņu novadīšanas apjoms.

Commenti


bottom of page