top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

ATSKATS UZ EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU TĀRGALES KATLUMĀJAS IEKĀRTU NOMAIŅAI

Jau ziņojām, ka ekonomiskāka, automātiski un attālināti vadāma apkures katla un šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana Tārgales katlumājā ir pabeigta, līdz ar ko tika noslēgta arī galvenā aktivitāte Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 4.3.1.0/22/A/048 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Tārgales pagastā”. Šis projekts tika īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.

Atminoties projekta sākumu, SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra skaidro, kā tika meklēts labākais tehniskais un finansiāli izdevīgākais risinājums Tārgales pagasta iedzīvotājiem: "Lai rastu labāko risinājumu, apsekot katlumāju Tārgalē un sagatavot savu risinājumu tās modernizācijai, uzaicinājām vairāk nekā 10 dažādus pretendentus, ne tikai no Latvijas, bet arī no Ziemeļeiropas valstīm. Faktiski Tārgales katlumāju apmeklēja 8 potenciālie piegādātāji un 5 no tiem iesniedza savus tehniskos risinājumus, ko tehniskie eksperti novērtēja atzinīgi."

Tā rezultātā pirmajā iepirkuma konkursā savus piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti ar piedāvātajām cenām, kas svārstījās no 299 145 eiro līdz pat 971 451 eiro bez PVN. Pēc pirmo starprezultātu izvērtēšanas tika pieņemts lēmums sludināt atkārtotu iepirkumu konkursu, kur savus gala piedāvājumus 2022. gada jūlija beigās iesniedza divi pretendenti: “ANTARA LT” UAB ar piedāvāto līguma cenu 320 291 eiro un SIA “P.M.G.” ar piedāvāto gala cenu 757 670 eiro. Par uzvarētāju, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija atzina Lietuvas piegādātāju UAB “ANTARA LT” ar kopējo līguma cenu projekta realizācijai 320 291 eiro apmērā, t. sk. visi nodokļi.

D. Skudra piebilst par mērķtiecīgo darbu, kas turpinājās arī pēc iepirkuma konkursa: "Paralēli mēs neatlaidīgi strādājām, lai sagatavotu un 2022. gada maijā iesniegtu projekta pieteikumu un dokumentāciju arī Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ar nolūku piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu. Tas bija laikietilpīgs process, un varam lepoties, jo izdevās piesaistīt šo ES finansējumu, sniedzot patiesi ievērojamu atbalstu šī projekta īstenošanā." Septembrī tika noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarējušo pretendentu UAB “ANTARA LT”, un oktobrī tika saņemts arī gala pozitīvais lēmums par Eiropas Savienības granta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai līdz 40% jeb 128 481 eiro apmērā.

Projekta aktivitātes laikā tika veikta automātiskas kustīgās grīdas uzstādīšana, kas sekmīgi tika nodota ekspluatācijā novembrī, kā arī jaunā šķeldas katla piegāde, pilnas apsaistes montāža un visu nepieciešamo testu, tostarp auksto un karsto testu īstenošana. Mūsdienīgās kalta iekārtas un šķeldas padeves sistēma strādā autonomi pēc uzstādītas programmas, automātiski regulējot siltuma ražošanu, nodrošinot konstantu temperatūru un izslēdzot cilvēciskā faktora radītos riskus. Kurināmā šķelda tiek sadedzināta pareizā temperatūrā un ar pareizām gaisa padeves proporcijām, kas regulējas automātiski. Katls ir energoefektīvāks – tas spēj apkurināt mājas ar augstāku lietderības koeficientu nekā iepriekšējais apkures katls. Uzstādīts arī jauns, energoefektīvāks dūmenis un multiciklons, kas veido mazāk izmešu, līdz ar to ziemā Tārgales iedzīvotājiem katlumājas apkaimē vairs nebūs melna sniega.

Pateicoties Eiropas Savienības piešķirtajam grantu finansējumam, šo projektu bija iespējams īstenot ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un attiecīgi mazākām izmaksām, nekā tad, ja projekts tiktu īstenots tikai par aizdevuma līdzekļiem, tādējādi tas nākotnē dos iespēju saglabāt siltumapgādes tarifu iedzīvotājiem esošajā apmērā vai pat nedaudz samazināt to.

Maijā ziņojām, ka jaunās šķeldas katlumājas iekārtas ir nodotas ekspluatācijā. Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA "VNK serviss" organizēja iepirkumus kurināmās šķeldas iegādei, lai visas apkures sezonās laikā spētu iedzīvotājiem nodrošināt garantētu un stabilu siltumapgādes pakalpojumu, tādējādi samazinot arī siltumapgādes tarifu, kas tiks piemērots ar 1. oktobri – Tārgalē piemērotais siltumenerģijas gala tarifs būs par 17% zemāks nekā iepriekšējais tarifs.Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪLIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 23.0

Comments


bottom of page