top of page

Par mums

Galvenās darbības jomas

Saimnieciskā darbība ģeogrāfiski tiek organizēta trīs iecirkņos:

  • Ugāles iecirknī, kurā ietilpst Ugāles, Puzes pagasts (Stiklu un Blāzmas ciemi), Usmas, Popes un Ances pagasts.

  • Vārves iecirknī, kurā ietilpst Vārves pagasts (Vārves, Ventavas un Zūru ciemi), Užavas, Ziru un Jūrkalnes pagasts.

  • Piltenes iecirknī, kurā ietilpst Zlēku, Tārgales pagasti un Piltenes pilsēta un pagasts.

Trīs uzņēmuma ilgtermiņa prioritātes:

1. ATTĪSTĪBA un INOVĀCIJAS (PRODUKTIVITĀTE) – sekmēt produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanos.
2. STABILITĀTE un DROŠĪBA (IZMAKSU EFEKTIVITĀTE) – veicināt ekonomisko procesu prognozējamību ilgtermiņā.

3. ĒTIKA un GODĪGUMS (CAURSPĪDĪGUMS) –  sekmēt atbildīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā pret novada vidi un caurredzamu procesu norisi attiecībā pret novada iedzīvotājiem un kapitāldaļu turētāju.

Līdz 2017. gada oktobrim SIA “VNK serviss” (tolaik ar nosaukumu – PSIA “Ugāles nami”) nodarbojās ar ūdensapgādi, notekūdeņu attīrīšanu un siltumapgādi Ugāles pagastā un Puzes pagasta Blāzmas ciemā, tostarp pārvaldot arī dzīvojamās mājas un pašvaldības īres fondu. Paralēli pamatdarbībai uzņēmums vēsturiski sniedza arī citus pakalpojumus, tostarp remonta darbu pakalpojumus pagastu pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem.

2017. gada nogalē pēc Ventspils novada pašvaldības deputātu lēmuma par uzņēmuma pakāpenisku paplašināšanu – nododot pārvaldībā visu novada komunālo saimniecību – tika nomainīts uzņēmuma nosaukums. Sākot ar 2018. gadu, (ar Ventspils novada pašvaldību savstarpēji noslēgtā Deleģēšanas līguma ietvaros) uzņēmums sāka nodrošināt ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumus arī Vārves un Užavas pagastu iedzīvotājiem, kā arī siltumapgādes ražošanu un piegādāšanu Užavas pagastā un Vārves pagasta Ventavas ciemā.

 

2019. gadā uzņēmums sāka nodrošināt ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumus Ziru, Usmas, Popes pagastā un Puzes pagasta Stiklos, kā arī siltumapgādi Usmas pagastā (pēc katlu mājas otrās kārtas modernizācijas) un Puzes pagasta Stiklos.

Kopš 2020. gada uzņēmums sniedz ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumus arī Zlēkās, Ancē, kā arī dzīvojamā fonda un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumus Piltenes pilsētā un pagastā un Tārgales pagastā.

2021. gadā uzņēmums pārņēma arī ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Piltenes pilsētā un pagastā, un Tārgalē, kā arī pārējās pašvaldības deleģētās funkcijas, tostarp deleģēto pakalpojumu sniegšanu Jūrkalnes pagastā.

bottom of page