top of page

Finanšu pārskati

2024. gada operatīvie pārskati
(Starpperiodu pārskats par trim mēnešiem.)

2023. gada starpperiodu pārskati par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī operatīvais gada pārskats.

2023. gada pārskats

2022. gada pārskats

2021. gada pārskats

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

bottom of page