Aicinām visus daudzdzīvokļu namu īpašniekus un īrniekus 

iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju (skatīt dokumentu zemāk).


Dzīvokļu īpašnieku, kuri nav noslēguši pārvaldīšanas līgumu, ievērībai!

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 408. “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, dzīvokļu īpašnieku kopībai apstiprināšanai ir sagatavots dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns un apsaimniekošanas maksas tāme 2020. gadam, kā arī   pārskats uz 01.10.2019.

Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītās dienas (15.10.2019), dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, par to rakstiski informējot pārvaldnieku. No 01.05.2018 esam pārņēmuši  no novada apsaimniekošanas funkcijas. Dzīvokļu īpašniekiem tieka organizētas sapulces, lai lemtu par māju tālāko apsaimniekošanas modeli.

Pārņemtās mājas:

"Zūras 3" Īpašnieku sapulce 04.04.2019

"Zūras 4"  Īpašnieku sapulce 28.03.2019

"Zūras 5" Īpašnieku sapulce 10.04.2019

"Zūras 8" Īpašnieku sapulce 02.04.2019

"Zūras 9" Īpašnieku sapulce 03.04.2019

"Zūras 12" Pašvaldības īpašums

"Dzeņi" Īpašnieku sapulce 27.03.2019 

"Zūru pagasta nams" Īpašnieku sapulce 09.04.2019

 .