2020. gada 15. oktobrī visas mājas, kuras nav izvēlējušās apsaimniekotāju un tiek apsaimniekotas uz deleģējuma pamata, saņēma informāciju par apsaimniekošanas maksu un darba plānu 2021. gadam. Vairāk informācijas var saņemt vēršoties pie pārvaldnieka pa tālruni vai e-pastu. 


Aicinām visus daudzdzīvokļu namu īpašniekus un īrniekus 
iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju (skatīt dokumentu zemāk).

Ugunsdrošibas_instrukcija.pdf


Ar 01.07.2020. SIA "VNK serviss" uzsāk daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu Zlēku ciemā. 
Strādāsim ar "Dzintariem", "Purenēm", "Avotiem" un "Mālkalniem".  Kā arī turpmāk apsaimniekosim Zlēku ciemā esošos Ventspils novada pašvaldībai piederošos īres dzīvokļus


Kontakti

 .