Ar 01.07.2020. SIA "VNK serviss" uzsāk daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu Zlēku ciemā. 
Strādāsim ar "Dzintariem", "Purenēm", "Avotiem" un "Mālkalniem".  Kā arī turpmāk apsaimniekosim Zlēku ciemā esošos Ventspils novada pašvaldībai piederošos īres dzīvokļus


Kontakti


 .