Laika posmā no 2019.gada 4. janvāra līdz 2019. gada 18. janvārim tika veikta aptauju par energoaudita veikšanu. Balsojumā piedalījās visi 12 dzīvokļu īpašnieki, balsojot PAR. .