No 05.02.2019. līdz 19.02.2019 tika veikta īpašnieku aptauja saistība ar energoaudita veikšanu. Atsaucība bija liela. Kopumā saņemtas 12 (no 15) parakstītas anketas ar balsojumu PAR.


 .