top of page

Ūdens skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas kārtība

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ūdens patēriņa skaitītājs izlietoto ūdens daudzumu pēc uzstādīšanas uzskaita četrus gadus. Noteikts, ka pēc četru gadu kalpošanas ir jāveic skaitītāja nomaiņa (uzstādot jaunu skaitītāju vecā vietā) vai arī jānodrošina esošā skaitītāja laboratoriska pārbaude un atkārtota verifikācija.

Skaitītāja nomaiņu un plombēšanu drīkst veikt tikai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kam ir tiesības sniegt šādu pakalpojumu un sagatavot par to atbilstošu aktu. Iedzīvotājiem, kuri nav sertificēti veikt šādu pakalpojumu, pašiem nav tiesības patvaļīgi mainīt skaitītājus, bojāt vai noņemt plombas.

Izvēloties SIA “VNK serviss” kā verificētā skaitītāja uzstādīšanas pakalpojuma sniedzēju jauna skaitītāja uzstādīšanai vai esošā nomaiņai, kad tuvojas verifikācijas termiņa beigas, pakalpojumu var pieteikt sekojošos veidos:

Skaitītāja uzstādīšanu vai nomaiņu SIA "VNK serviss" veic saskaņā ar SIA "VNK serviss" cenrādi, ko iespējams aplūkot šeit.

Iedzīvotājiem ir aizliegts patvaļīgi noņemt un mainīt skaitītājus, bojāt vai ņemt nost plombas. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, SIA “VNK serviss” nedrīkst plombēt patvaļīgi mainītus un uzstādītus skaitītājus.

 

Norēķinu kārtība

Par sniegtajiem SIA "VNK serviss" pakalpojumiem uz vietas tiek sagatavots skaitītāja maiņas/ uzstādīšanas akts, pamatojoties uz ko klientam tiks sagatavots un piegādāts pēcapmaksas rēķins. SIA “VNK serviss” nepieņem skaidras naudas norēķinus un pakalpojuma sniegšanas brīdī nav nekas jāmaksā.

bottom of page