Finanšu pārskati

Gada pārskats ir atskaites veids, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē.

2021.gads

2021_gada_parskats_SIA_VNK_serviss.pdf

2020.gads

2020_gada_parskats_SIA_VNK_serviss.pdf

2019.gads
2019_gada_parskats_SIA_VNK_serviss.pdf

2018.gads
2018_gada_parskats_SIA_VNK_serviss.pdf

2017.gads
2017_gada_parskats_SIA_VNK_serviss-1.pdf