top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS: SVARĪGA VIDES AIZSARDZĪBAS PROCESA SASTĀVDAĻA

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ir būtisks elements apdzīvotu vietu infrastruktūrā, palīdzot nodrošināt tīru vidi un pasargājot cilvēku veselību, kā arī veicinot ūdens resursu ilgtspējību. NAI ir paredzētas notekūdeņu attīrīšanai no piesārņojošām vielām, pirms tie nonāk atpakaļ vidē. SIA “VNK serviss” ekspluatē 28 ūdens attīrīšanas stacijas un uztur 166 km ūdens un notekūdeņu cauruļvadu, gadā attīrot aptuveni 120 ‎000 m³ notekūdeņu. Šo apjomu notekūdeņu attīrīšanai ir nepieciešamas efektīvas NAI un ievērojami resursi, lai parūpētos par to, ka notekūdeņi tiek pienācīgi attīrīti pirms to nonākšanas atpakaļ dabā.

Notekūdeņu attīrīšana NAI notiek vairākos posmos. Sākumā no notekūdeņiem tiek atdalīti mehāniskie piemaisījumi, tostarp, piemēram, smiltis, grants un atkritumi, kas nonākuši cauruļvados, atbrīvojoties no sadzīves atkritumiem tiem nepiemērotā veidā.

Līdz ar to ir svarīgi atcerēties, ka kanalizācijas sistēma nav paredzēta, lai tajā izmestu sieviešu higiēnas preces un bērnu autiņbiksītes, prezervatīvus un medicīniskās maskas, mājdzīvnieku pakaišus, apģērbu (šortus, zeķbikses u. c.) un plastmasas izstrādājumus. Šāda rīcība ne tikai rada aizsprostojumu tualetes podā, bet arī veicina piesārņojumu notekūdeņos, kā rezultātā notekūdeņu attīrīšanas procesā nepieciešams ieguldīt papildu resursus, lai tie tiktu attīrīti līdz videi un cilvēku veselībai drošam līmenim.

Pēc mehāniskās attīrīšanas, kad attīrīti visi abrazīvie priekšmeti un grants, kas bojā iekārtas, notiek ūdens bioloģiska un, ja nepieciešams, ķīmiska attīrīšana, kur ar dažādu iekārtu un procesu palīdzību tiek attīrītas izšķīdušās vielas un daļiņas, un nogulsnētas dūņu daļiņas. Pēdējā pakāpe notekūdeņu attīrīšanas procesā ir dezinfekcija, lai atbrīvotos no atlikušajiem kaitīgajiem mikroorganismiem, pirms ūdeņi tiek novadīti atpakaļ vidē. Tāpat arī regulāri tiek veiktas notekūdeņu paraugu analīzes, lai monitorētu dažādu vielu daudzumu un veiktu ūdens pārbaudi attiecībā uz piesārņojošām vielām.

Arī šeit svarīgi atcerēties, ka mūsu rīcībai jābūt atbildīgai – ūdeņus varam padarīt drošākus un tīrākus, kā arī ir iespējams samazināt notekūdeņu attīrīšanai nepieciešamo laiku un resursus, sekojot līdzi saviem paradumiem,– tāpēc aicinām iedzīvotājus neatbrīvoties no medikamentiem, noskalojot tos izlietnē vai tualetes podā! Nederīgos medikamentus un zāles ir nepieciešams nodot aptiekās, kur tālāk parūpējas par šo bīstamo atkritumu pareizu utilizāciju, neradot kaitējumu videi!

Notekūdeņi pirms un pēc to attīrīšanas Tārgales NAI 12.09.2023.


Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪNIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 18.0

Comments


bottom of page