IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

SIA “VNK serviss” aicina savā komandā pievienoties APMAKSĀTĀ praksē IEPIRKUMU SPECIĀLISTU:

Galvenie pienākumi:

·           Apkopot struktūrvienību plānotos iepirkumus un sagatavot iepirkumu kopējo uzņēmuma iepirkumu plānu, kontrolēt tā realizāciju;

·           Nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

·           Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ievadīt ar iepirkumiem un iepirkumu procedūrām saistīto informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;

·           Sagatavot atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem iepirkumu procedūras ietvaros, iesniegumiem un pretenzijām;

·           Nodrošināt iepirkumu komisijas sēžu tehnisko un organizatorisko darbu, sagatavot un noformēt materiālus sēdēm, protokolēt komisijas sēžu gaitu.

Iesniedzamie dokumenti:

·         CV un pieteikuma vēstule

·         izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Stipendija līdz 700 EUR (neto) mēnesī, atkarībā no jau esošajām prasmēm, ieguldītā darba apjoma un laika.

Dokumentus līdz 2021.gada 21.septembrim iesniegt elektroniski: [email protected]. Informācija pa tālruni + 37127070001

Prasības pretendentiem:

  • Vēlama vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības vai pielīdzināmās jomās;
  • Vēlama iepriekšēja pieredze publisko iepirkumu nodrošināšanas procesa jomā;
  • Zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
  • Izcilas latviešu valodas prasmes, labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
  • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • Prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.