Užavā katlumāja gatava

Pamatojoties uz Užavas ciema daudzdzīvokļu māju 2016.gada 29.marta sapulces lēmumu, tika atbalstīta šķeldas katlumājas un siltumtrases būvniecība Užavas ciemā.  Ventspils novada pašvaldība izstrādā TEP un ar SIA “VNK serviss” noslēdz vienošanos ar siltumapgādes sniegšanu Užavas pagastā.

Pēc sešu mēneša intensīva darba, 27.septembrī svinīgi tika atklāta jaunuzbūvētā Užavas katlumāja, kas centrālo siltumu piegādās iedzīvotājiem Užavas pagastā.

Katlumāju uzbūvē sešos mēnešos

“Užavas katlumājas celtniecība ir labs piemērs tam, kā īsā laikā uzbūvēta ar šķeldu kurināma katlumāja, kurai ir divi apkures katli, viena jauda ir 300, otra – 700 kWh. Līdz būvniecības uzsākšanai daudz laika prasīja dokumentācijas sakārtošana, tādēļ būvdarbus varējām uzsākt tikai 2018.gadaaprīlī. Prieks, ka katlumāja ir uzbūvēta un tiks palaista darbībā pirms ziemas sākšanās. Jāturpina labi iesāktais –jāsiltina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti Užavā,” pastāstīja SIA “VNK serviss” valdes priekšsēdētājs Juris Bērziņš.  Precīzus skaitļus un ekonomisko ietaupījumu gan varēs paust pēc apkures sezonas beigām, kad būs iegūti visi nepieciešamie statistikas dati.

Visa darbība ir automatizēta

Katlumājas darbība ir pilnībā automatizēta. Tās darbība tiek kontrolēta ar elektronisku vadības sistēmu. Ja tiek novērotas izmaiņas uzstādītajos parametros, tad atbildīgajam darbiniekam pienāk īsziņa. Katlumājā uzstādīta videonovērošana, kā arī ugunsdrošības un apsardzes signalizācija.

Izbūvēta jaunu siltumtrase

Užavā ir izbūvēta arī jauna siltumtrase 1,805 km garumā. Kā arī tika veikta siltummezglu un ēku “Selgas”, “Mežrozītes”, “Krāces” siltumsistēmu atjaunošana.

Katlumājas būvnieki

Katlumājas būvniecību veica celtniecības firma SIA “P.M.G.” , bet elektropieslēguma pievadus, iekšējos elektrotīklus, ugunsdrošības signalizāciju un zibensaizsardzību – SIA “LatusSardze” Ventspils. Apkures iekārtas piegādāja lietuviešu uzņēmums “Kalvis”. Izbūvēti 9 siltummezgli un siltumsistēmas 46 dzīvokļos.

Autoruzraudzību nodrošināja SIA “Strasa Konsultanti”, bet būvuzraudzību – SIA “Dromos”. Projekta autors – SIA “Strasa Konsultanti”.

Kopējās projekta izmaksas ir ap 1 243 628,10 eiro. Lai katlumāju uzbūvētu, Valsts kasē uz 30 gadiem ņemts aizdevums.

Siltumenerģijas tarifs -  59,49 eiro par 1 MWh plus PVN

Ugālē realizēts energoefektivitētes projekts

SIA "VNK serviss" Ugālē, Skolas ielā 5, īstenojusi energoefektivitātes projektu veicot 18 dzīvokļu mājas renovāciju

18 dzīvokļu mājas renovācija veikta pēc SIA “EKODOMA” (energoauditors Gatis Žogla) izstrādāta energoaudita. 

2016.gada vasarā mājas Skolas ielas 5, Ugālē iedzīvotāju aptaujas rezultātā saka “jā” renovācijai un  2016.gada 13.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “Balts un melns” par projekta dokumentācijas izstrādi “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 5, Ugālē energoefektivitātes paaugstināšanai”.

Pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvdarbu izpilde mājas siltināšanai tika uzticēta firmai SIA “ERTEKS”  Edvīna Rodzika vadībā. Būvdarbi tika veikti 3 mēnešos  kvalitatīvam būvniecības procesam atbilstošos klimatiskajos apstākļos.

2017.gada nogalē līdz 2018.gada sākumam notiek projekta saskaņošana ar iesaistītām pusēm: mājas iedzīvotāji, attīstības finanšu institūcija Altum un AS “Swedbank”. Ar Ventspils novada domes atbalstu šim pasākumam piešķīra 12 000 euro apmērā. Šim projektam bez attīstības finanšu institūcijas Altum un AS “Swedbank” kredīta atbalstīja arī Ventspils novada dome ar dotāciju 12 000 EUR un māja ar savu apsaimniekošanas maksas uzkrājumu 15 000 EUR.

Māja nodota ekspluatācijā 2018.gada 30.augustā.

  

          Projekta mērķi  bija veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5, Ugālē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, samazināt iedzīvotājiem siltumenerģijas patēriņu, kā arī pilnveidot Ugāles pagasta vizuālo tēlu.

Lai sasniegtu projekta mērķi tika veikti sekojoši darbi - jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, logu nomaiņa pret energoefektīviem 3 stiklu pakešu logiem, ēkas cokola hidroizolācija un siltināšana, un lietusūdens novadjoslas atjaunošana, jaunu ieejas un pagraba durvju ielikšana, ieejas mezgla jumta remonts, uzstādīta ēkas zibensnovadīšanas sistēma, balkonu remonts, dzīvoklī tika uzstādīti gaisa apmaiņas vārsti, apkures sistēmas sakārtošana.

Mājas 11  dzīvokļi pieder Ventspils novada domei un 7 fiziskajām personām. Siltuma patēriņš apkurei pirms renovācijas bija136kWh/m2, pēc renovācijas plānots, ka šis patēriņš varētu samazināties līdz 60-70  kwh/m2, būtiski nemainoties siltuma patērēšanas paradumiem.

Projekta pasākumu īstenošana izmaksāja aptuveni 250 000 EUR.

Šis pasākums varētu būtu kā piemērs citu novadu māju īpašniekiem, lai pieņemtu lēmumu veikt līdzīgus darbus, jo tas ne tikai uzlabotu vizuālo izskatu, bet , pirmkārt, palielinātu dzīvokļa vērtību, radītu papildus komfortu un arī samazinātu siltuma enerģijas patēriņu. SIA “VNK” speciālisti apņemas profesionāli novadīt šo nebūt ne tik vieglo procesu un nodrošinātu māju siltināšanu procesā visos tā posmos sākot no energoaudita, tehniskā projekta izstrādes, visu nepieciešamo dokumentāciju sagatavošanu attīstības finanšu institūcijai Altum, kredīta piesaisti, iepirkuma procedūras organizēšanu un būvniecības darbu veikšanas kontroli.


 .