top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

VALDES LOCEKLE DIĀNA SKUDRA PAR PIRMO KAPITĀLSABIEDRĪBAS STARPTAUTISKO PROJEKTU “ReNutriWater”

– PROJEKTA VĒRTĪBA, INOVĀCIJAS UN PIENESUMS NOVADAM


Jau ziņojām, ka SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra marta sākumā apmeklēja Varšavu, lai pārstāvētu uzņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “ReNutriWater” atklāšanas pasākumā, kurā tika apstiprināta SIA “VNK serviss” dalība Eiropas līmeņa pētniecības projektā un parakstīts vadošā partnera projekta līgums par kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu 3’847’233,61 EUR, tajā skaitā piešķirot Grantu finansējumu SIA “VNK serviss” aktivitātes īstenošanai 137’385,02 EUR. Kopš līguma parakstīšanas ir uzsākti sagatavošanās darbi, kā arī 5. un 6. jūnijā notikusi otrā sanāksme Kuopio, Somijā, lai apspriestu katra partnera uzdevumus un veicamo darbu grafiku.


Lai noskaidrotu, kas ir šis projekts, kāds ir tā mērķis un kas līdz šim ir īstenots, kā arī galvenos izaicinājumus un projekta praktisko pienesumu, aicinājām uz interviju SIA “VNK serviss” valdes locekli Diānu Skudru.


Vai jūs varētu iepazīstināt ar sevi un starptautiskā projekta pienesumu SIA “VNK serviss”?


D.S. – Savu darbību SIA “VNK serviss” pirms trim gadiem uzsāku ar jaunas uzņēmuma stratēģijas izstrādi, kas sevī ietvēra arī ideju (vīziju) veicināt uzņēmuma transformēšanu par mūsdienīgu kapitālsabiedrību, kas spēj kļūt par inovāciju līderi mūsu reģionā ar dalību starptautiskos projektos, ienesot novada pašvaldības uzņēmumā ne tikai papildus finansējumu, bet arī jaunas zināšanas, metodes un tehnoloģijas, ilgtermiņā kopumā uzlabojot pakalpojumu un servisa kvalitāti, realizējot saprātīgas investīcijas un tādā veidā nodrošinot uzņēmuma finanšu rādītāju patstāvību. Pirms tam aptuveni 20 gadu profesionālo pieredzi esmu guvusi galvenokārt jaunu uzņēmumu (IT, nekustamā īpašuma pārvaldības, ražošanas un pakalpojumu sektoros) uzņēmējdarbības attīstībā, Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā, kā arī uzņēmumu vadībā krīzes apstākļos.


Kas īsti ir ReNutriWater projekts?


D.S. – Projekts “ReNutriWater” ir uzsākts ar mērķi ir izpētīt pasaulē labākās pieejamās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un metodes, lai sekmētu iespēju atkārtoti izmantot attīrītus notekūdeņus dažādos nolūkos, piemēram - dārza laistīšanā, kas veicinātu ilgtspējīgu un lietderīgu ūdens resursu patēriņu. Arī mūsu novadā ir pieprasījums ūdens dārza laistīšanai, kur šobrīd tiek izmantots dzeramais ūdens, taču jāņem vērā, ka kopumā pasaulē ūdens ir ļoti vērtīgs un ierobežots resurss. Kaut arī mūsu reģionā saldūdens trūkums šķiet kaut kas nesaprotams, patiesībā tā otrreizēja izmantošana varētu būt ne tikai ilgtspējīga saimniekošana, bet arī iedzīvotājiem izdevīgāka alternatīva.


Kā tiek īstenots šis projekts un kas tajā piedalās?


D.S. – Šis ir vērienīgs projekts, kurā piedalās 14 partneri no piecām dažādām valstīm (Polijas, Somijas, Lietuvas, Latvijas un Dānijas), kā arī 22 asociētie partneri no astoņām valstīm (no partnervalstīm, kā arī Igaunijas, Beļģijas un Zviedrijas). SIA “VNK serviss” pirmo reizi piedalās šāda mēroga projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā. Latviju projektā pārstāvam mēs, SIA “VNK serviss”, kā arī Latvijas Universitāte un SIA “Jūrmalas ūdens”. Ir patiess prieks būt starp projekta partneriem, turklāt SIA “VNK serviss” iesaistīšanās šāda mēroga projektā dod iespēju tehnoloģiju pārneses aktivitātes īstenot par Eiropas finansējuma Grantu finansējuma līdzekļiem!


Kādas ir šāda veida sadarbības priekšrocības?


D.S. – Iesaistot tik daudzus partnerus, projekts ReNutriWater” sniedz iespēju sadarboties ar pieredzi bagātiem uzņēmumiem un vadošiem pētniekiem universitātēs, gala rezultātā par projekta līdzekļiem izstrādājot inovatīvus risinājumus notekūdeņu atkārtotai izmantošanai dažādās darbības jomās, piemēram, augu un dārzu laistīšanā, kā arī ielu tīrīšanā un pat sniega ražošanā. Šādas inovācijas ir ļoti nozīmīgas, jo veicina drošo tehnoloģiju izpēti, izstrādi un pielietojumu praksē, kas palīdz ietaupīt finansiālos un dabas resursus, kā arī sniedz ievērojamu zinātnisku un informatīvu pienesumu iesaistītajiem uzņēmumiem.Un kāda ir SIA “VNK serviss” loma šajā projektā?


D.S. – Projekts norisināsies līdz 2025. gadam, un tā laikā kopā ar partneriem un universitāšu pētniekiem tiks veikti dažādi pilotprojekti un pētījumi. Mūsu iecere ir īstenot SIA “VNK serviss” paredzētās aktivitātes Ugālē – izmantojot pētnieku izstrādātos risinājumus, nelielā siltumnīcā tiks audzēti kultūraugi, kurus laistīs ar attīrītajiem notekūdeņiem, ar mērķi sagatavot nelielu daļu no attīrītajiem notekūdeņiem tā, lai tos varētu izmantot siltumnīcā audzējamu kultūraugu laistīšanai kā augsnes bagātināšanas līdzekli. Vēlāk no šiem kultūraugiem tiks ņemti paraugi, kurus analizēs laboratorijās – pētnieki pārbaudīs dažādu vielu daudzumu, kā arī vērtēs un secinās, kuras ir visdrošākās un efektīvākās metodes notekūdeņu atkārtotai izmantošanai augu un dārzeņu audzēšanai.


Kā tiks nodrošināts tas, ka izmantotie notekūdeņi būs droši un tos varēs lietot augu laistīšanā?


D.S. – Lai nodrošinātu šos aspektus, notekūdeņu attīrīšanai tiks izveidota speciāla pilota iekārta. Pilota iekārtas darbības laikā tiks veikts intensīvs notekūdeņu monitorings, kontrolējot piesārņojošo vielu un mikrobioloģisko piesārņojumu rādītāju koncentrācijas. Monitoringu daļēji veiksim paši, dažiem rādītājiem izmantojot mobilo laboratoriju, ko iegādāsimies par projekta līdzekļiem. Tomēr sarežģītākus ķīmiskos savienojumus un mikrobioloģiskos rādītājus dosim analizēt sertificētā laboratorijā, lai nodrošinātu maksimālu precizitāti un pilnvērtīgu pārbaudi.


Kādi uzdevumi tiek veikti pašlaik un kādi ir nākamie soļi?


D.S. – Šobrīd veicam sagatavošanās aktivitātes laboratorijas iekārtu iegādei, iepazīstamies ar vadošo partneru izstrādāto pētījumu metodoloģiju un sniedzam savus komentārus tās efektīvākai ieviešanai, kopā ar pārējiem pilota aktivitāšu īstenotājiem konsultējamies ar projekta vadošā partnera nolīgtajiem lauksaimniecības speciālistiem, lai varētu virzīties uz priekšu ar iekārtu iepirkumiem un tehnisko sagatavošanos. Kultūraugu audzēšanu, laistīšanu un analizēšanu siltumnīcas apstākļos ir paredzēts uzsākt 2024. gadā.


Ko cerat iegūt no projekta īstenošanas?


D.S. – Tā kā mūsu apsaimniekotajā reģionā vasarā ir liels pieprasījums pēc augu un stādu laistīšanas siltumnīcās un dārzos, mēs patiesi ceram, ka tas sniegs risinājumu attīrīto notekūdeņu otrreizējai izmantošanai un veicinās sabiedrības izpratni par videi draudzīgu resursu izmantošanu.


Tāpat mēs ceram, ka mūsu iesaistīšanās starptautiskā projektā kopā ar dažādiem partneriem ļaus mums dalīties ar savām zināšanām, gūt jaunas atziņas un pieredzi, kā arī kalpos kā labās prakses paraugs citiem ūdens attīrīšanas uzņēmumiem Latvijā, veicinot ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.


Izmantojot šo sadarbības iniciatīvu, vēlamies apmainīties ar vērtīgu pieredzi, izpētīt inovatīvas pieejas un sekmēt sabiedrības iesaisti, tādējādi veicinot labāku izpratni par atbildīgu ūdens apsaimniekošanas praksi. Mēs tiecamies uzlabot notekūdeņu attīrīšanas procesu efektivitāti, samazināt iedzīvotājiem radītās izmaksas, kā arī optimizēt attīrīto notekūdeņu atkārtotu izmantošanu tādiem mērķiem kā dārzu, stādu un siltumnīcu laistīšana visās mūsu pārvaldībā esošajās teritorijās.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page