top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

UZSĀKTA DALĪBA STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ “NURSECOAST-II”

SIA “VNK SERVISS” UZSĀKUSI DALĪBU ARĪ STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ “NURSECOAST-II” BALTIJAS JŪRAS ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN MAZO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS STACIJU EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI


Pēc SIA “VNK serviss” dalības apstiprināšanas otrajā starptautiskajā pētniecības projektā, šī gada 24. maijā SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra apmeklēja arī Inko, Somijā, kur pirmajā klātienes sanāksmē un projekta atklāšanā tikās visi NURSECOAST-II projekta partneri.


Projekts NURSECOAST-II tiek īstenots Interreg programmas ietvaros ar mērķi pilnveidot un attīstīt notekūdeņu attīrīšanas sistēmas piekrastes tūrisma teritorijās, SIA “VNK serviss” gadījumā – Jūrkalnē, tādējādi saglabājot Baltijas jūras ūdens un ekosistēmas kvalitāti, kā arī veicinot mazo notekūdeņu attīrīšanas staciju efektivitāti.


Drīzumā paredzēts parakstīt vadošā partnera projekta līgumu par kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu ~ 4,42 miljoniem, tajā skaitā piešķirot Grantu finansējumu SIA “VNK serviss” aktivitātes īstenošanai ~ 120 tūkstošu EUR apmērā. Ir uzsākti sagatavošanās darbi, kā arī 5. un 6. jūnijā notikusi otrā sanāksme Kuopio, Somijā, lai apspriestu katra partnera uzdevumus un veicamo darbu grafiku.


Pirmajā tikšanās reizē projekta partneri no astoņām partnervalstīm (Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) pulcējās uz projekta NURSECOAST-II atklāšanas sanāksmi, uzsākot pārrunas un meklējot risinājumus problēmām, ar kurām saskaras uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas sistēmas zemas apdzīvotības piekrastes teritorijās ar lielu tūrisma sezonalitāti.


Projekts tiek realizēts, pamatojoties uz to, ka zemākam iedzīvotāju skaitam paredzētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas šajās teritorijās bieži vien sastopas ar grūtībām vasaras mēnešos, kad tūrisma dēļ strauji palielinās iedzīvotāju skaits un notekūdeņu daudzums. Tā rezultātā Baltijas jūrā rodas tādas problēmas kā piesārņojums un nepatīkamas smakas, kas ievērojami apdraud jūras ekosistēmu.


NURSECOAST-II projekts ir zīmīgs arī ar to, ka ir vērsts uz mazo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu problēmām, un, tā kā visas Ventspils novada attīrīšanas sistēmas tiek ietvertas mazo sistēmu kategorijā, līdz ar to projekts netieši sniegs pienesumu visām Ventspils novada attīrīšanas stacijām, jo tā ietvaros tiks pētīti un testēti pielāgoti tehnoloģiskie risinājumi mazas apdzīvotības notekūdeņu attīrīšanas sistēmu specifikai. Respektīvi – NURSECOAST-II projekta mērķis ir meklēt inovatīvus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras nelielas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas strādā ar atšķirīgu tūristu radīto piesārņojuma slodzi. Kopumā seši projekta partneri, tostarp SIA “VNK serviss”, testēs un pētīs eksperimentālās tehnoloģijas, tostarp uz dabu balstītu risinājumu izmantošanu, kā ekspluatācijas izmaksas varētu nozīmīgi ļaut samazināt notekūdeņu attīrīšanas tarifu nākotnē.


Projekta ietvaros tiks pētītas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to darbības problēmas, virzīti turpmāki uzlabojumi un izstrādātas pamatnostādnes notekūdeņu attīrīšanai tūrisma teritorijās visā Baltijas jūras reģionā. Īstenojot efektīvus risinājumus, NURSECOAST-II projekta mērķis ir aizsargāt trauslo Baltijas jūras ekosistēmu, nodrošinot veselīgāku vidi gan reģiona iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, gan jūras dzīvniekiem un ekosistēmai.Projekta partneri projekta NURSECOAST-II atklāšanas sanāksmē Somijā, 24. maijā.Projekta partneri pārrunu laikā, apspriežot esošo praksi, problēmas un iespējamos risinājumus.Comments


bottom of page