top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Ventspils novada pašvaldībai piederošajos daudzdzīvokļu namo

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNKS-2021/017


Izpildes termiņš: 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.


Prasības kandidāta speciālistiem: Atbilstoši nolikuma prasībām.


Piedāvājuma noformēšana: Atbilstoši nolikuma prasībām.


Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 15. novembrim plkst.14:00 nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv


Piedāvājuma atvēršana: 2021. gada 15. novembrī plkst.14:10 SIA ”VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspilī.


Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".


Recent Posts

See All

Sveicināti! Aicinām piedalīties SIA „VNK serviss” iepirkumā (EIS konkursu apakšsistēmā => https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88404 "Ūdens un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa un

bottom of page