top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

TĀRGALĒ EKSPLUATĀCIJĀ NODOTAS JAUNĀS ŠĶELDAS KATLU MĀJAS IEKĀRTAS


Ekonomiskāka, automātiski un attālināti vadāma apkures katla un šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana Tārgales katlumājā ir pabeigta, līdz ar ko noslēgusies arī galvenā aktivitāte Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 4.3.1.0/22/A/048 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Tārgales pagastā”, kas tiek īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.

SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra atminas projekta īstenošanas gaitu un skaidro, ka, lai gala rezultātā rastu labāko tehnisko un arī finansiāli izdevīgāko risinājumu pagasta iedzīvotājiem, apsekot katlu māju Tārgalē un sagatavot savu piedāvāto risinājumu tās modernizācijai tika uzaicināti vairāk kā 10 dažādi pretendenti gan no Latvijas, gan no tuvākajām Ziemeļeiropas valstīm, faktiski Tāgales katlu māju apmeklēja 8 potenciālie piegādātāji, 5 no tiem iesniedza savs tehniskos risinājumus, ko tehniskie eksperti novērtēja atzinīgi, un gala rezultātā pirmajā izsludinātajā iepirkuma konkursā savus piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti ar piedāvātajām cenām, kas svārstījās starp 299’145 EUR līdz pat 971’451 EUR bez PVN. Pēc pirmo starprezultātu izvērtēšanas tika pieņemts lēmums sludināt atkārtotu iepirkumu konkursu, kur savus gala piedāvājumus 2022. gada jūlija beigās iesniedza 2 pretendenti: "ANTARA LT" UAB ar piedāvāto gala līguma cenu 320’291 EUR un SIA "P.M.G." ar piedāvāto gala cenu 757’670 EUR.

Par uzvarētāju, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija atzina Lietuvas piegādātāju UAB “ANTARA LT” ar kopējo līguma cenu projekta realizācijai 320’291 EUR apmērā, t.sk. visi nodokļi.

Paralēli tika neatlaidīgi strādāts, lai sagatavotu un 2022. gada maijā iesniegtu projekta pieteikumu un dokumentāciju arī Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, ar nolūku izmantot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas arī izdevās! Septembrī tika noslēgts iepirkuma līgums uzvarējušo pretendentu UAB “ANTARA LT” un oktobrī tika saņemts arī gala pozitīvais lēmums par Eiropas Savienības granta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai līdz 40% jeb 128’481 EUR apmērā.

Nu jau noslēgtās projekta aktivitātes ietvaros tika veikta automātiskas kustīgās grīdas uzstādīšana, kas sekmīgi tika nodota ekspluatācijā jau novembrī, kā arī jaunā šķeldas katla piegāde, pilnas apsaistes montāža un visu nepieciešamo testu īstenošana. Līdz ar pēdējā posma – visu auksto un karsto testu īstenošanas – projektā plānotās aktivitātes ir sekmīgi realizētas. Pateicoties Eiropas Savienības piešķirtajam grantu finansējumam, šo projektu bija iespējams īstenot ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un attiecīgi mazākām izmaksām, nekā tās būtu, ja projekts tiktu īstenots tikai par aizdevuma līdzekļiem, tādējādi tas nākotnē dos iespēju saglabāt siltumapgādes tarifu iedzīvotājiem esošajā apmērā vai pat nedaudz samazināt to.

Mūsdienīgās kalta iekārtas un šķeldas padeves sistēma strādā autonomi pēc uzstādītas programmas, automātiski regulējot siltuma ražošanu. Tā nodrošina konstantu temperatūru un izslēdz cilvēciskā faktora radītos riskus. Kurināmā šķelda tiek sadedzināta pareizā temperatūrā un ar pareizām gaisa padeves proporcijām, kas regulējas automātiski. Katls spēj apkurināt mājas ar augstāku lietderības koeficientu nekā vecais apkures katls. Uzstādīts arī jauns dūmenis un multiciklons, kas veido mazāk izmešu, līdz ar to ziemā Tārgales iedzīvotājiem katlumājas apkaimē vairs nebūs melna sniega.

SIA "VNK serviss"


Foto: SIA "VNK serviss"
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page