top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

STARPTAUTISKĀ PROJEKTA "RENUTRIWATER” TIKŠANĀS DĀNIJĀ: NOTEKŪDEŅU ATKĀRTOTAS IZMANTOŠANAS RISINĀJUMU PĒTNIECĪBA ILGTSPĒJĪGAM ŪDENS RESURSU PATĒRIŅAM

Starptautiskā projekta “ReNutriWater” ietvaros no 21. līdz 22. maijam projekta partneris Samses (Samsø) pašvaldība kopā ar pārējiem projekta partneriem organizēja klātienes tikšanos Dānijā, Samses salā, lai dalītos ar pirmajiem attīrītu notekūdeņu atkārtotas izmantošanas projekta rezultātiem. 

Projekta ietvaros Dānijas partneris realizē pilotprojektu, kontrolētos un uzraudzītos apstākļos siltumnīcā audzējot kukurūzas stādus un kā vienu no ūdens resursiem izmantojot attīrītus notekūdeņus. SIA “VNK serviss” šobrīd veic sagatavošanās darbus identiska pilotprojekta realizācijai Ugāles notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Plānots, ka pirmie rezultāti būs pieejami 2024. gada nogalē.

Tāpat partneru tikšanās laikā tika apspriesti globāla rakstura ūdens krīžu scenāriji un kā tie ietekmēs Eiropas Savienības dalībvalstu ilgtspēju, kā arī labākās pieejamās tehnoloģijas attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai. No SIA “VNK serviss” projekta partneru sanāksmē piedalījās un ar savu pienesumu projektā dalījās Edijs Pavļuks un Jānis Zviedris.

INTERREG programmas projekts “ReNutriWater” paredz pētīt atkārtotu ūdens izmantošanu drošā un ekonomiski pamatotā veidā – ar mērķi ir izpētīt labākās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un metodes, sekmējot iespēju atkārtoti izmantot attīrītus notekūdeņus dažādos nolūkos, piemēram, dārza laistīšanā, un tādējādi veicinot ilgtspējīgu un lietderīgu ūdens resursu patēriņu, kas būtu ne tikai ilgtspējīga saimniekošana, bet arī iedzīvotājiem izdevīgāka alternatīva.

SIA “VNK serviss” komandai paredzētās aktivitātes tiks realizētas Ugālē – izmantojot pētnieku izstrādātos risinājumus, nelielā siltumnīcā paredzēts audzēt kultūraugus, kurus laistīs ar attīrītiem notekūdeņiem kā augsnes bagātināšanas līdzekli, uzsvaru liekot uz atbilstošu un drošu tehnoloģiju izvēli, kas nekaitē audzējamām kultūrām, cilvēku veselībai un drošībai. Galvenais mērķis ir ilgtspējīga un racionāla ūdens resursu izmantošana.

Aplūkojiet ieskatu sanāksmes dienās, noskatoties video, un uzziniet vairāk par projektu šeit!
Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪNIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 18.0

Comentários


bottom of page