top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS VENTSPILS NOVADA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS

Noslēdzoties apkures sezonai, SIA “VNK serviss” komanda ir izveidojusi salīdzinošu pārskatu diagrammas veidā par vidējo siltuma patēriņu mēnesī (kWh un 1m2) Ventspils novada daudzdzīvokļu mājās. Salīdzinošajā diagrammā izmantoti dati par periodu no 2022. gada decembrim līdz 2023. gada aprīlim, aprēķinot piecu mēnešu vidējo siltuma patēriņu uz vienu apkurināmo kvadrātmetru mēnesī, tomēr tie neiekļauj informāciju par mājas sēriju, kas ir ļoti nozīmīgs energoefektivitātes faktors, proti, atšķirīgu sēriju mājas ir celtas dažādos gados un to celšanā ir izmantoti citi materiāli, kas var ietekmēt siltumizolāciju.

Mājas siltumenerģijas patēriņu ietekmē arī gaisa temperatūra attiecīgajā mēnesī – jo aukstāks laiks, jo lielāks siltumenerģijas patēriņš. Tāpat to ietekmē arī ģeogrāfiskais novietojums, jo vietās pie jūras vai meža ir zemākas temperatūras un aukstāks vējš, kādēļ ir lielāks siltuma patēriņš. Arī siltuma patēriņa dati pavasara mēnešos proporcionāli atspoguļo izmaiņas gaisa temperatūrā, jo attiecīgi samazinās siltuma patēriņš.

Ņemot vērā mainīgos siltumenerģijas tarifus enerģētiskās krīzes ietekmē, siltuma patēriņš un pasākumi, kurus ir iespējams veikt, lai samazinātu siltuma patēriņu un apkures radītās izmaksas, ir ļoti aktuāli. Nozīmīgs aspekts, kas jāņem vērā, ir namu vispārējais tehniskais stāvoklis un to energoefektivitāte. Līdz ar to aicinām iedzīvotājus atrast savu daudzdzīvokļu namu šajā diagrammā un padomāt par to, vai, iespējams, ir nepieciešams veikt kādus mājas tehniskā stāvokļa vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas palīdzētu samazināt siltuma patēriņu. Šādi pasākumi ir, piemēram, cauruļvadu, pagrabu un bēniņu siltināšana, jaunu logu un durvju uzstādīšana kāpņutelpās. Tālākos soļus šādu pasākumu veikšanā sadarbībā ar mājas pārvaldnieku ir iespējams kopīgi pārrunāt māju kopsapulcēs.Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪNIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 18.0

Comments


bottom of page