top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

RENOVĒTA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA – ZEMĀKI APKURES RĒĶINI, KOMFORTS UN SAKOPTA VIDE!

SIA "VNK SERVISS" IEPAZĪSTINA AR 5 SOĻIEM NAMU REMONTDARBU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ AR ALTUM FINANSĒJUMA PIESAISTI


Dzīvokļa īpašniek! Dzīvoklis renovētā daudzdzīvokļu mājā – tie ir zemāki apkures rēķini, komforts un sakopta vide!

Ar ALTUM aizdevuma palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem tiek sniegta iespēja veikt būtiskus remontdarbus ēku nesošās konstrukcijās, iekšējos inženiertīklos un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi uzlabojot māju tehnisko stāvokli, kas palīdz cīnīties pret tādām problēmām kā liels siltumenerģijas patēriņš un siltuma zudumi. Siltuma patēriņu var samazināt, veicot tādus pasākumus kā pagraba cauruļu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, jumta nomaiņu vai bēniņu siltināšanu, kur aizplūst lielākā daļa mājas siltuma.

Kā notiek namu renovācijas un labiekārtošanas projekti? Kā no ieceres var nonākt līdz būvdarbiem? Aicinām iepazīties ar 5 galvenajiem soļiem, kurus veicot SIA "VNK serviss" piesaista ALTUM programmas finansējumu, lai palīdzētu īstenot būtiskus remontdarbus saviem apsaimniekotajiem namiem!

1.VĒLMES IZTEIKŠANA

ALTUM finansējuma piesaistes process sākas kopsapulcēs – sarunās ar namu dzīvokļu īpašniekiem, kad abām pusēm ir sniegta iespēja pārrunāt dažādus ar namu saistītus jautājumus, tostarp vēlmi veikt labiekārtošanas darbus. Izsakot vēlmi veikt remontdarbus ar ALTUM programmas palīdzību, kopsapulcēs arī tiek pārrunāta daudzdzīvokļu mājas atbilstība ALTUM aizdevuma nosacījumiem, tostarp, piemēram, projekta summa, aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem, kā arī mājas komunālo maksājumu maksātspēja, kurai pēdējā gada laikā ir jābūt vismaz 90%.


2. IEPIRKUMA PROCESS

Pēc labiekārtošanas darbu mērķa izvirzīšanas, piemēram, nosakot vēlmi veikt jumta seguma nomaiņu, norit darbs pie būvdarbu apjomu un nolikumu sagatavošanas iepirkuma izsludināšanai. Tam seko mēnesi ilga iepirkuma procedūra, pēc kuras noslēgšanās kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki lemj par to, vai pieteikties ALTUM aizdevuma programmai, balsojot par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu. Ja daudzdzīvokļu namā ir arī pašvaldības dzīvokļi, tad papildus ir jāsaņem arī piekrišanas apliecinājums no pašvaldības.


3. PROJEKTA IESNIEGŠANA ALTUM

Saņemot īpašnieku piekrišanu, SIA “VNK serviss” apsaimniekošanas komanda dažu dienu laikā sagatavo un iesniedz nepieciešamos dokumentus ALTUM institūcijā.


4. IZSKATĪŠANĀ ALTUM

Līdz ar dokumentu iesniegšanu 2–6 mēnešus notiek to izskatīšanas process ALTUM institūcijā, kur tiek izvērtēts pieteikums un pieņemts lēmums par to, vai tiks piešķirts finansējums.


5. BŪVDARBI

Visbeidzot, saņemot pozitīvu atbildi no ALTUM, tiek slēgts būvdarbu līgums un īstenoti veicamie nama labiekārtošanas darbi. 


Lai gan soļi šķiet vienkārši, ALTUM projektu finansējuma piesaistes process ir laikietilpīgs un samērā sarežģīts, kā arī tam ir nepieciešamas profesionālās zināšanas un pieredze. Aplūkojot finansējuma piesaistīšanas procesu, ir redzams, ka no pirmā soļa līdz būvdarbiem paiet vismaz 4 mēneši, tomēr tas var ilgt pat 6–8 mēnešus, atkarībā no tā, cik ilgi daudzdzīvokļu nama pieteikums ir izskatīšanā pie ALTUM.  Tas ir ieguldījums nākotnē, kas sniedz iespēju ievērojami samazināt siltuma patēriņu, avārijas riskus un uzturēšanas izmaksas.

Neskatoties uz to, ka aizdevuma piesaistīšanas process ir laikietilpīgs un sarežģīts, SIA “VNK serviss” kā savu māju pārvaldnieks ir ieinteresēts finansējuma piesaistīšanas aktivitāšu virzībā iedzīvotāju interesēs, tāpēc, ja kādai mājai esošais pārvaldnieks nav ieinteresēts šādu aktivitāšu īstenošanā, SIA “VNK serviss” speciālisti pāris dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavos individuālu piedāvājumu konkrētajam namam par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Ar SIA “VNK serviss” ir iespējams sazināties, rakstot uz info@vnkserviss.lv vai arī nosūtot pieprasījumu šeit.
コメント


bottom of page