top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

PAR JAUNAJIEM SILTUMENERĢIJAS APGĀDES PAKALPOJUMU TARIFIEM no 2022. gada 15. oktobra


SIA "VNK serviss” informē, ka pēc ilgstošas un aktīvas sadarbības ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju 2022. gada 13. oktobrī tika apstiprināti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Ventspils novada teritorijā, kurās darbojas centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 13. oktobra lēmumā Nr. 223 "Par SIA "VNK serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" noteiktie tarifi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī (saite uz 14.10.2022. publikāciju Nr. 200 https://www.vestnesis.lv/op/2022/200.32).

Lai mazinātu energoresursu straujā cenu pieauguma negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz mājsaimniecībām, Latvijas valdība, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta nosacījumiem, ir noteikusi atbalsta pasākumus siltumenerģijas izdevumu kompensēšanai gala lietotājiem jeb mājsaimniecībām, kuri saņem siltumenerģiju izmantojot centralizētas siltumapgādes sistēmas.

Skaidrojam, ka rēķinos mājsaimniecībām automātiski tiks piemērots valsts atbalsts, kas tiek aprēķināts 50% apmērā no tarifa, kas pārsniedz 68 euro un ir robežās līdz 150 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu par tarifu, kas pārsniedz 150 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150 euro par vienu megavatstundu.


Jaunie tarifi stājas spēkā ar 15.oktobri, tas ir, nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.Pagasts/ciems

Piemērojamais tarifs* līdz 14.10.2022.

(EUR bez PVN/1MWh)

Aprēķinātais tarifs** no 15.10.2022.

(bez valsts atbalsta)

EUR bez PVN/1MWh

Piemērojamais tarifs*** no 15.10.2022.

(ar valsts atbalstu līdz 30.04.2023.) EUR bez PVN/1MWh

Piemērojamais tarifs*** no 15.10.2022.

(ar valsts atbalstu līdz 30.04.2023.) EUR ar 12%PVN/1MWh

Užava

61,45

212,59

115,26

129,09

Stikli


48,79

174,87

111,49

124,87

Ventava

50,68

172,63

111,26

124,61

Jūrkalne


99,03

165,11

110,51

123,77

Usma

47,72

132,10

100,05

112,06

Puze

60,58

131,79

99,90

111,89

Ugāle

59,49

123,38

95,69

107,17

Tārgale

​40,35

​95,10

81,55

91,34

Piltene

52,31

93,03

80,52

90,18

“Spēkā esošie siltumenerģijas tarifi juridiskām personām

Pagasts/ Ciems

Aprēķinātais tarifs* līdz 14.10.2022.

(EUR bez PVN/1MWh)

Aprēķinātais tarifs** no 15.10.2022.

(EUR bez PVN/1MWh)

Užava

61,45


212,59

Stikli

78,49

174,87

Ventava

65,86

172,63

Jūrkalne

102,11

165,11

Usma

102,11

165,11

Puze

64,33

131,79

Ugāle

59,49

123,38

Tārgale

51,15

95,10

Piltene

60,18

93,03


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page