top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

NURSECOAST-II PROJEKTA IETVAROS JŪRKALNĒ UZSTĀDĪTA MIKROBURBUĻU IEKĀRTA

2024. gada 17. maijā NURSECOAST-II projekta ietvaros Jūrkalnē bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas procesa intensifikācijai ir piegādāta, uzstādīta un ieregulēta iekārta, kura ģenerē mikroburbuļus intensīvākai skābekļa pārnesei mikroorganismu funkcionalitātes un efektīvākai piesārņojuma samazināšanas nodrošināšanai.

Šobrīd iekārta darbojas testa režīmā, un plānots, ka pilnas jaudas darbība ar notekūdeņu monitoringa programmu efektivitātes kontrolei tiks uzsākta šī gada jūnijā. Iekārtas piegādātājs ir Dānijas uzņēmums “TECHRAS Nano ApS”, ar kuru ir noslēgts līgums par konkrētu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rādītāju sasniegšanu.

Jau ziņojām, ka INTERREG programmas NURSECOAST-II projekta ietvaros SIA “VNK serviss” NURSECOAST-II ir uzsācis 2 pilotprojektus apsaimniekoto notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūru pielāgošanai mainīgiem apstākļiem, veidojot mākslīgo mitrāju notekūdeņu pēcattīrīšanai Blāzmā un intensificējot notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesu ar mikroburbuļu metodi Jūrkalnē.

Starptautiskajā projektā "NURSECOAST-II" piedalās partneri no 8 valstīm, un tas tiek īstenots INTERREG programmas ietvaros ar mērķi pilnveidot un attīstīt notekūdeņu attīrīšanas sistēmas piekrastes tūrisma teritorijās, tādējādi saglabājot Baltijas jūras ūdens un ekosistēmas kvalitāti, kā arī veicinot mazo notekūdeņu attīrīšanas staciju efektivitāti.

Īstenojot efektīvus risinājumus, NURSECOAST-II projekta mērķis ir aizsargāt trauslo Baltijas jūras ekosistēmu, nodrošinot veselīgāku vidi gan reģiona iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, gan jūras dzīvniekiem un ekosistēmai. Ražošanas tehnoloģijas vadītājs Jānis Zviedris norāda: “Sagaidāms, ka pēc šo pilotprojektu realizācijas vidē novadītie notekūdeņi atstās iespējami mazāku ietekmi uz vietējām ūdenstecēm un Baltijas jūru. Kopā mēs varam!

Uzziniet vairāk par NURSECOAST-II šeit.Comments


bottom of page