top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

NOSLĒDZIES IEPIRKUMU KONKURSS

NOSLĒDZIES IEPIRKUMU KONKURSS ARĪ PAR PILTENES KATLUMĀJAS IEKĀRTU UN ŠĶELDAS PADEVES SISTĒMAS NOMAIŅU UN EKONOMAIZERA UZSTĀDĪŠANU


Noslēdzies publiskā iepirkuma atklātais konkurss arī par esošās Piltenes katlumājas iekārtu nomaiņu, kur kopumā konkursā tika saņemti 3 derīgi pretendentu piedāvājumi par divu automātiski un attālināti vadāmu šķeldas katla iekārtu, automātiskās kustīgās šķeldas grīdas izbūvi, iekārtu pilnas apsaistes montāžu, t.sk. ekonomaizera uzstādīšanu ar sekojošām piedāvātajām līgumcenām EUR, bez PVN:

  • ”ANTARA LT” UAB - 827’000 EUR;

  • SIA “BŪVFIRMA” - 1’275’767 EUR (par +48% dārgāk);

  • SIA “EcoHeat Technologies” - 1’226’309 EUR (par +54% dārgāk).

Izvērtējot iepirkuma dokumentāciju par konkursa uzvarētāju iepirkumu komisija ir atzinusi “ANTARA LT” UAB ar piedāvāto līgumcenu 827’000, kas, salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem, ir arī ļoti būtiski lētāk.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/049 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētā” tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.

Projekta ietvaros paredzēta ne tikai jaunu, ekonomiskāku, automātiski un attālināti vadāmu iekārtu uzstādīšana nolietoto un novecojušo iekārtu un šķeldas padeves sistēmas vietā, bet arī Piltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes veicināšana, tostarp izmaksu samazināšana šķeldas kurināmā iegādei ilgtermiņā, jo līdz ar ekonomaizera funkcionalitātes pievienošanu katlu mājas sistēmai, katla darbināšanai būs nepieciešams par ~ 20% mazāk šķeldas nekā citviet novadā, kas dos iespēju ilgtermiņā vairāk pasargāt iedzīvotājus no strauja siltumenerģijas tarifa kāpuma gadījumā, ja pēkšņi strauji paaugstinātos šķeldas cena. Tāpat ekonomaizera darbība ļaus līdz minimumam samazināt izmešu daudzumu pilsētā.

Arī Piltenē jauno apkures katlu un apsaistes sistēma darbosies pēc uzstādītas automātiskas vadības programmas, pati regulējot nepieciešamo siltuma piegādi, tādā veidā nodrošinot konstantu temperatūru, izslēdzot cilvēciskā faktora kļūdu riskus un arī radītās izmaksas. Projekta īstenošana nodrošinās Piltenes iedzīvotājiem un videi draudzīgāku siltumenerģiju, enerģētisko drošību un zemākas siltumenerģijas izmaksas ļaujot saglabāt vai pat nedaudz samazināt siltumenerģijas tarifu nākotnē.


SIA "VNK serviss"


bottom of page