top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

NOSLĒDZIES EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS PILTENES KATLUMĀJAS IEKĀRTU NOMAIŅAI

SIA “VNK serviss” ar gandarījumu paziņo, ka ir saņemts atzinums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) par Piltenes katlumājas iekārtu nomaiņas projekta veiksmīgu noslēgšanos! Līdz ar to oficiāli noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/049 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētā”, kura laikā tika veikta tehnoloģiski nolietoto un novecojušo iekārtu nomaiņa uz jaunām, ekonomiskām, automātiski un attālināti vadāmām iekārtām.

Projekta laikā tika uzstādītas divas automātiski un attālināti vadāmas šķeldas katla iekārtas, izbūvēta automātiskā kustīgā šķeldas grīda, kā arī veikta iekārtu pilnas apsaites montāža, t.sk. uzstādīts ekonomaizers. Projekta rezultātā ievērojami veicināta Piltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte, kā arī ilgtermiņā samazinātas izmaksas šķeldas kurināmā iegādei, jo, uzstādot ekonomaizeru, katla darbināšanai nepieciešams par aptuveni 20% mazāk šķeldas nekā citviet novadā. Tādējādi arī tiks sniegta iespēja ilgtermiņā vairāk pasargāt iedzīvotājus no strauja siltumenerģijas tarifa kāpuma gadījumā, ja pēkšņi strauji paaugstinātos šķeldas cena. Tāpat ekonomaizera darbība līdz minimumam samazina izmešu daudzumu pilsētā, kas ir būtiski, ņemot vērā tuvākajos gados sagaidāmās jaunās normatīvo aktu prasības novada lielākajām katlumājām par papildu filtru uzstādīšanu (ar papildu izmaksām ~ 200 000 eiro apmērā) – SIA “VNK serviss” mērķtiecīgi jau projekta izstrādes laikā iekļāva prasību par īpaši samazinātu izmešu daudzuma nodrošināšanu tehnoloģiskajā procesā jeb to, ka no katlumājas dūmeņa tiks izvadīti īpaši tīri dūmi, tādējādi nodrošinoties pret nepieciešamību tuvākajos gados veikt ieguldījumus papildu filtru iegādei.

Projekta iepirkuma konkursā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, starp kuriem, izvērtējot iepirkuma dokumentāciju, par konkursa uzvarētāju iepirkumu komisija atzina “ANTARA LT” UAB ar piedāvāto līgumcenu 827’000 eiro. Pārējo piegādātāju piedāvājumi bija vairāk nekā uz pusi dārgāki. Paralēli neatlaidīgi tika strādāts, lai piesaistītu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ar kura palīdzību bija iespējams samazināt kopējo uz tarifu attiecināmo investīciju apmēru, tādā veidā nākotnē nodrošinot zemāku siltumenerģijas tarifu iedzīvotājiem nekā tas būtu, ja iekārtu nomaiņa norisinātos bez līdzfinansējuma.

Aizvadītā gada rudenī jaunās iekārtas tika nodotas ekspluatācijā un janvārī norisinājās projekta gala pārbaude (audits), kura laikā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ekspertes apmeklēja Piltenes katlumāju un veica projekta dokumentācijas pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību līdzfinansējuma līguma nosacījumiem. Tagad projekts ir sekmīgi noslēdzies, un februārī saņemts oficiāls atzinums no CFLA ekspertiem par noslēgušos projektu, apliecinot, ka tas īstenots atbilstoši līguma nosacījumiem un projektā izvirzītajiem mērķiem. 

SIA “VNK serviss” komanda ir gandarīta, jo projekts ir veiksmīgi noslēdzies, sniedzot būtisku uzlabojumu Piltenes centralizētajai siltumapgādei. Sākotnēji piedzīvotie izaicinājumi, piemēram, tehniskā nolietojuma dēļ radušies siltumpadeves pārrāvumi un nepietiekamā siltuma padeve tagad ir novērsta, pateicoties modernajām un energoefektīvajām iekārtām. Projekta rezultātā Piltenes iedzīvotājiem tiek nodrošināta videi draudzīgāka un energoefektīvāka siltumenerģija, kā arī ilgtermiņā samazinātas siltumenerģijas izmaksas, kas ļaus saglabāt vai pat, iespējams, samazināt siltumenerģijas tarifu nākotnē.


Aicinām ieskatīties, kā norisinājās Piltenes katlumājas projekta gala audits un uzzināt vairāk par projekta aizkulisēm šajā video!Recent Posts

See All

Comments


bottom of page