top of page
 • Writer's pictureVNK serviss

MĒRĶTIECĪBA, PROFESIONĀLĀ PIEREDZE UN KOMANDAS DARBS: ALTUM PROGRAMMAS IETVAROS PIESAISTĪTI ~500000€

SIA “VNK serviss” uzņēmuma apsaimniekošanas speciālistu komanda īstenojusi 8 ALTUM programmas remontdarbu projektus un procesā ir vēl 7 projekti, lai novada daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki varētu tikt pie jauniem daudzdzīvokļu māju jumtu segumiem, siltumu noturošiem kāpņutelpu logiem un durvīm, kā arī varētu uzsākt realizēt citas īpašumu sakārtošanas remontdarbu aktivitātes.

Pamatojoties uz 12.04.2023. publicētajiem ALTUM datiem, kopumā no visiem Latvijā īstenotajiem ALTUM programmas projektiem 20,83% jeb piektā daļa ir SIA “VNK serviss” īstenotie projekti. Pateicoties SIA “VNK serviss” apsaimniekošanas komandas speciālistu mērķtiecīgajam darbam un daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju iesaistei un ieinteresētībai sava īpašuma labiekārtošanā, namu remontdarbu projektu ietvaros ir piesaistīti aptuveni 500 000 eiro ALTUM programmas finansējuma.

Ar ALTUM aizdevuma palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem tiek sniegta iespēja veikt būtiskus remontdarbus ēku nesošās konstrukcijās, iekšējos inženiertīklos un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi uzlabojot māju tehnisko stāvokli, kas palīdz cīnīties pret tādām problēmām kā, piemēram, liels siltumenerģijas patēriņš un siltuma zudumi. Mazāk nekā gada laikā kopš pirmā būvdarbu līguma noslēgšanas jau pabeigti jumtu seguma nomaiņas darbi šādās daudzdzīvokļu mājās:

 1. Puzes pagasta “Krastu” namā;

 2. Usmas pagasta “Dimantos”;

 3. Puzes pagasta “Atvaros”;

 4. Vārves pagasta “Zūras 9” namā;

 5. Ances pagasta “Varavīksnēs”;

 6. Usmas pagasta “Dzintaros”;

 7. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 3 namā;

 8. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 4 namā.

Dokumentu kārtošanas, izskatīšanas vai būvniecības procesā atrodas šādu daudzdzīvokļu namu projekti:

 1. Tārgales pagasta “Celtnieki 2” nama ūdens un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa;

 2. Usmas pagasta “Rubīni” nama jumta seguma nomaiņa;

 3. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 8 nama kāpņutelpu kosmētiskais remonts un logu nomaiņa;

 4. Ances pagasta “Vītoli” nama jumta seguma nomaiņa;

 5. Ances pagasta “Bērzi” nama jumta seguma nomaiņa;

 6. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 1 nama balkonu atjaunošana;

 7. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 2 nama balkonu atjaunošana.

Valdes locekle Diāna Skudra atzīmē, ka ir ārkārtīgi gandarīta par SIA “VNK serviss” profesionālās komandas spēju palīdzēt tiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši ieienteresētību sava īpašuma sakārtošanā un saglabāšanā. Apsaimniekošanas speciālisti mērķtiecīgi strādā, lai palīdzētu iedzīvotājiem virzīties cauri finansējuma piesaistes birokrātijas un dokumentu koridoriem, meklējot ekonomiski labākos risinājumus un tādā veidā sekmējot infrastruktūras sakārtošanas aktivitātes novadā.

Kā atzīst apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Kristīne Uļevataja-Koščejeva, ALTUM projektu finansējuma piesaistes process ir patiešām laikietilpīgs un samērā sarežģīts, kā arī tam ir nepieciešamas profesionālās zināšanas un pieredze. Kristīne norāda, ka ALTUM finansējuma piesaistes process sākas kopsapulcēs – sarunās ar namu dzīvokļu īpašniekiem, kad abām pusēm ir sniegta iespēja pārrunāt dažādus ar namu saistītus jautājumus, tostarp vēlmi veikt labiekārtošanas darbus. Izsakot vēlmi veikt remontdarbus ar ALTUM programmas palīdzību, kopsapulcēs arī tiek pārrunāta daudzdzīvokļu mājas atbilstība ALTUM aizdevuma nosacījumiem, tostarp, piemēram, projekta summa, kurai jābūt no 10 000 līdz 400 000 EUR vienai mājai, aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem, kā arī mājas komunālo maksājumu maksātspēja, kurai pēdējā gada laikā ir jābūt vismaz 90%. Papildus tam ir arī noteikts, ka uz viena dzīvokļa kvadrātmetru aizdevuma summa nedrīkst pārsniegt 120 EUR.

Pēc labiekārtošanas darbu mērķa izvirzīšanas, piemēram, nosakot vēlmi veikt jumta seguma nomaiņu, norit darbs pie būvdarbu apjomu un nolikumu sagatavošanas iepirkuma izsludināšanai. Pirmajiem diviem soļiem, kas kopā aizņem aptuveni divas nedēļas, seko mēnesi ilga iepirkuma procedūra, pēc kuras noslēgšanās kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki lemj par to, vai pieteikties ALTUM aizdevuma programmai, balsojot par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu.

Ja daudzdzīvokļu namā ir arī pašvaldības dzīvokļi, tad papildus ir jāsaņem arī piekrišanas apliecinājums no pašvaldības. Saņemot īpašnieku un pašvaldības piekrišanu, kas parasti aizņem līdz 2 mēnešiem, SIA “VNK serviss” apsaimniekošanas komanda 2–3 dienu laikā sagatavo un iesniedz nepieciešamos dokumentus ALTUM institūcijā. Līdz ar dokumentu iesniegšanu ALTUM 2–6 mēnešus notiek to izskatīšanas process. Visbeidzot, saņemot pozitīvu atbildi no ALTUM, tiek slēgts būvdarbu līgums un īstenoti veicamie nama labiekārtošanas darbi. Aplūkojot finansējuma piesaistīšanas procesu, ir redzams, ka no pirmā soļa līdz būvdarbiem paiet vismaz 4 mēneši, tomēr tas var ilgt pat 6–8 mēnešus, atkarībā no tā, cik ilgi daudzdzīvokļu nama pieteikums ir izskatīšanā pie ALTUM.

Neskatoties uz to, ka aizdevuma piesaistīšanas process ir laikietilpīgs un sarežģīts, SIA “VNK serviss” kā savu māju pārvaldnieks ir ieinteresēts finansējuma piesaistīšanas aktivitāšu virzībā iedzīvotāju interesēs, tāpēc, ja kādai mājai esošais pārvaldnieks nav ieinteresēts šādu aktivitāšu īstenošanā, SIA “VNK serviss” speciālisti pāris dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavos individuālu piedāvājumu konkrētajam namam par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Ar SIA “VNK serviss” ir iespējams sazināties, rakstot uz info@vnkserviss.lv vai arī nosūtot pieprasījumu šeit.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page