top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

IZSTRĀDĀTAS VADLĪNIJAS POTENCIĀLO PATVERTŅU MINIMĀLAJĀM TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu, kā arī informācijas apkopošanu.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 23.panta otrā punkta prasībām SIA "VNK serviss" informē iedzīvotājus par VUGD sagatavotajām vadlīnijām.

Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialopatvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam, lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam iedzīvotājus vērsties pašvaldībā un aicināt pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.


Informācijas avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Comments


bottom of page