top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS ENERGOAUDITU IZSTRĀDEI SIA "VNK SERVISS" APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠAJIEM NAMIEM

Sveicināti!


Aicinām piedalīties SIA "VNK serviss" cenu aptaujā par energoaudita izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem "Celtnieki 2" un "Pīlādži" Ventspils novada Tārgales pagastā.


Iepirkuma nosaukums: „Energoauditu izstrāde SIA "VNK serviss" apsaimniekošanā esošajiem namiem”


Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNKS-2024/007


Darba uzdevums:

  • Izstrādāt energoauditu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem – Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

  • Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam.

  • Ēkas energosertifikāts ir jāreģistrē BIS ( Būvniecības informācijas sistēma)


Izpildes termiņš: 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.


Prasības kandidātam: Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"


Piedāvājuma noformēšana: Cenas piedāvājumu norādīt par katru namu atsevišķi ("Celtnieki 2" un "Pīlādži").


Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2024. gada 10. aprīlim plkst. 10.00 nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv.


Piedāvājuma atvēršana: 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10.10 SIA ”VNK serviss” Saules ielā 19, Ventspilī.


Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".Recent Posts

See All

Comments


bottom of page