top of page
 • Writer's pictureVNK serviss

IZSLUDINĀTA CENU APTAUJA MĀKSLĪGO MITRĀJU PROJEKTĒŠANAI BLĀZMAS CIEMA NAI

Sveicināti!


SIA ‘VNK serviss” 2024.gadā ir iesaistījies projekta NURSECOAST-II pilotprojekta realizācijā, kas paredz mākslīgo mitrāju projektēšanu un izbūvi Blāzmas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (Blāzmas NAI). Aicinām piedalīties cenu aptaujā par mākslīgo mitrāju projektēšanu Blāzmas ciema NAI.


Izejas dati:

 1. Projektā paredzēts realizēt kombinētu mākslīgo mitrāju ar tehnoloģiski atšķirīgām sekcijām, kuras jāizvieto no tehnoloģiskā procesa atslēgta biodīķa vietā;

 2. Projektā jāintegrē esošā Blāzmas NAI BIO-100 infrastruktūra ar mērķi samazināt Blāzmas NAI ekspluatācijas izmaksas, minimāli nodrošinot vismaz SIA “VNK serviss” izvirzīto piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu un MK 34 noteikumu prasību izpildi;

 3. Jāsaglabā esošā izlaides vieta;

 4. Notekūdeņu plūsma aptuveni 70-80 tūkstoši m3/gadā, paredzot vidējo diennakts plūsmu vidēji 200 m3/dnn., paredzot mākslīgo mitrāju drošu un nepārtrauktu darbību;

 5. SIA ‘VNK serviss” nodrošinās atjaunotu teritorijas topogrāfiskos uzmērījumus;

 6. Pielikumā:

  1. SIA “VNK serviss” izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja;

  2. Notekūdeņu testēšanas pārskati.


Cenu piedāvājumā jāiekļauj sekojoši darbi:

 1. Mākslīgā mitrāja aprēķini un projektēšana, būvprojekta izstrāde Blāzmas ciema notekūdeņu attīrīšanai;

 2. Konstrukcija papildu fosfora savienojumu koncentrācijas samazināšanai;

 3. BIS dokumentācijas un saskaņošanas procesa vadība;

 4. Autoruzraudzība;

 5. Monitoringa plāna izstrāde;

 6. Notekūdeņu apjoma uzskaites mezgla izveide;

 7. Monitoringa plāna izpildes kontrole ar secinājumu un priekšlikumu izstrādi turpmākai ekspluatācijai 6 mēnešus pēc būvdarbu noslēgšanas, pamatojoties uz SIA “VNK serviss” iesniegtajiem mērījumu rezultātiem atbilstoši izstrādātajam monitoringa plānam.

 8. Piedāvātā risinājuma būvniecības un ekspluatācijas pozīcijas.


Cenu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 15. februārim. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu izrādīto interesi un sadarbību.


VE18VL0057_publicesanai
.pdf
Download PDF • 334KB

b-ventsp-novada-puzespp-blazmasnai
.pdf
Download PDF • 324KB

BIOR_TP_PV-2022-P-403593_V1
.pdf
Download PDF • 165KB

BIOR_TP_PV-2021-P-275620_V1
.pdf
Download PDF • 166KB

BIOR_TP_PV-2021-P-275621_V1
.pdf
Download PDF • 166KB

BIOR_TP_PV-2022-P-403594_V1
.pdf
Download PDF • 166KB

BIOR_TP_PV-2023-P-16729_V1
.pdf
Download PDF • 166KB

BIOR_TP_PV-2023-P-60920_V1
.pdf
Download PDF • 156KB

puze Bio 100 pirms ieplūdes septembris
.pdf
Download PDF • 165KB

Puzes pagasta BIO 100 NAI pirms ieplūdes
.pdf
Download PDF • 165KB

puze bio 100 pēc izplūdes septembris
.pdf
Download PDF • 166KB

Puzes pagasta BIO 100 NAI pēc izplūdes
.pdf
Download PDF • 167KB

BIOR_TP_PV-2023-P-60921_V1
.pdf
Download PDF • 157KB

BIOR_TP_PV-2023-P-16730_V1
.pdf
Download PDF • 166KB

Commentaires


bottom of page