top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

INFORMĒJAM PAR NEPIECIEŠAMĪBU UZSTĀDĪT INDIVIDUĀLOS SILTUMPUNKTUS PILTENES PILSĒTAS NAMOS

Lai novērstu iespējamos bojājumu ēkas iekšējos siltumtīklos, kas var rasties, ja ēkā ieplūdīs pārāk augstas temperatūras apkures ūdens, līdz apkures sezonas sākumam neatliekamā kārtā daudzdzīvokļu namos ar centralizēto apkuri ir nepieciešams uzstādīt individuālos siltumpunktus, kas dod iespēju regulēt ēkā saņemto siltuma temperatūru atbilstoši āra gaisa temperatūrai.

Šobrīd norit Piltenes pilsētas katlumājas rekonstrukcijas darbi, pēc kuru pabeigšanas katlumāja būs pilnībā automatizēta un siltumenerģiju ražos atbilstoši uzstādītajiem parametriem, ievērojot 2008. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi". Lai pa siltumtrasi līdz apkurināmajam objektam nogādātu vajadzīgās temperatūras apkures ūdeni, tas no katlumājas tiks padots augstākā temperatūrā, kas var sasniegt pat 70°C pie āra gaisa temperatūras -25°C.

Līdz ar to informējam iedzīvotājus un aicinām citus pārvaldniekus informēt savā apsaimniekošanā esošos namus par nepieciešamību uzstādīt individuālos siltummezglus līdz apkures sezonas sākumam.

1. attēls. Tiek veikti sagatavošanās darbi šķeldas automātiskās padeves iekārtas uzstādīšanai, kā arī pašā katlu mājā uzstādītas pirmās iekārtas – siltumtrases hidrauliskais mezgls.

2. attēls. Piltenes katlu māja un demontētās vecā katla un siltummaiņa iekārtas un kā šobrīd šķeldas noliktavas grīda tiek gatavota kustīgās grīdas betonēšanas darbu sākumam.


Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪNIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 18.0

Comments


bottom of page