top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ, SIA “VNK SERVISS” VALDES LOCEKLE D. SKUDRA ATBILD (1. daļa)


ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM PAR ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBĀM, ŪDENS SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMIEM:


Iedzīvotāju jautājums: Kā veidojas ūdens patēriņa starpība?


ATBILDE: Katrai daudzdzīvokļu mājai uz ūdens ievada caurules ir uzstādīts kopējais mājas ūdens ievada skaitītājs, kas tiek nolasīts mēneša beigās un kurā ir fiksēts mājas kopējais ūdens patēriņš, paralēli kam savus individuālos skaitītāju rādījumus SIA “VNK serviss” ziņo iedzīvotāji.

Mēnesim beidzoties, tiek salīdzināta iedzīvotāju individuālo skaitītāju deklarēto rādījumu kopsumma kubikmetros ar kopējo mājas ūdens patēriņu apjomu kubikmetros, kur var veidoties starpība. Ja tā ir, tad šī ūdens apjoma starpība kubikmetros, kas ir tikusi piegādāta līdz mājas ievada cauruļvadam, bet par ko nav noziņojuši kādi mājas iedzīvotāji, tad arī tiek proporcionāli piestādīta tiem mājas iedzīvotājiem, kuru īpašumos ir vai nu neverificēti skaitītāji vai arī vairāk kā trīs mēnešus nav deklarēts patērētā ūdens apjoms. Šāda norēķinu kārtība aizsargā tos novada iedzīvotājus, kuri katru mēnesi godprātīgi deklarē patērēto ūdeni un savlaicīgi nodrošina skaitītāju verifikācijas īstenošanu!


Ūdens patēriņa starpība var veidoties šādu faktoru ietekmē:

● atšķirīgos datumos nolasīti rādījumi (kas izlīdzinās nākamajos mēnešos);

● iedzīvotāji uzrāda mazāku patēriņu, nekā tas ir patiesībā;

● novecojušas mājas ūdens caurules, kurās rodas plīsumi un sūces;

● iedzīvotāji, kuri dažādos veidos mehāniski ietekmē skaitītājus, lai tie veiktu nepareizu uzskaiti!


Ūdens patēriņa starpība (zudumi) var rasties arī nelegālu pieslēgumu (pie iekšējiem cauruļvadu tīkliem) dēļ (laistīšanas atzari, dārza laistīšanas pieslēgumi bez skaitītāja) vai iekšējā cauruļvada bojājuma (plīsuma) dēļ. Par šādām situācijām aicinām nekavējoties zvanīt savam apsaimniekotājam, lai novērstu radušos situāciju.


Iedzīvotāju jautājums: Kāpēc man ir jāmaksā par ūdens zudumiem/starpībām?

ATBILDE: Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19. punkts nosaka, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība, dzīvokļu īpašnieku pienākums ir šo ūdens patēriņa starpību segt atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam. SIA “VNK serviss” aprēķina šo ūdens patēriņa starpību, pamatojoties uz minētajiem MK noteikumiem, un šī kārtība tiek ievērota visos Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumos.


Iedzīvotāju jautājums: Ko darīt ar ūdens skaitītāja rādījumiem, ja ilgāk par 3 mēnešiem īpašumā neviens nedzīvo?


ATBILDE: Jāsniedz iesniegums par plānoto prombūtni, sūtot to uz e-pastu info@vnkserviss.lv, nododot to jums tuvākajā apkalpošanas centrā vai arī piesakot prombūtni caur savu Bill.me profilu. Iesnieguma paraugu ir iespējams lejupielādēt SIA “VNK serviss” tīmekļa vietnes sadaļā “Veidlapas” (“Iesniegums par prombūtni”).

Ja šāds iesniegums nav saņemts un ilgāk par 3 mēnešiem rādījumi nav ziņoti, tad, sākot ar ceturto mēnesi, stāsies spēkā prasība no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" par mājas kopējo ūdens patēriņa zudumu piemērošanu.

Tāpat arī aicinām iedzīvotājus sekot līdzi ūdens skaitītāja verifikācijas (derīguma) termiņam un veikt ūdens skaitītāja maiņu, ja verifikācijas termiņš ir beidzies.


Iedzīvotāju jautājums: Kāpēc ir jāverificē skaitītājs, ja viss strādā?


ATBILDE: To nosaka spēkā esošie normatīvie akti – ūdens patēriņa skaitītājs izlietoto ūdens daudzumu pēc uzstādīšanas uzskaita četrus gadus. Pēc četru gadu kalpošanas ir noteikts, ka ir jāveic skaitītāja nomaiņa (uzstādot jaunu skaitītāju vecā vietā) vai arī jānodrošina esošā skaitītāja laboratoriska pārbaude un atkārtota verifikācija.


Iedzīvotāju jautājums: Kā tiek aprēķināta maksa, ja ūdens skaitītāja radījumi nav nodoti?


ATBILDE: Ja dzīvokļa īpašnieks nav noziņojis skaitītāja rādījumu, kā arī nav iesniedzis iesniegumu par prombūtni, tad ūdens patēriņu nosaka pēc īpašuma vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trīs mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. (Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.)

Comentários


bottom of page