top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

DKS PAREIZA APSAIMNIEKOŠANA – SVARĪGS SOLIS VESELĪBAS UN VIDES PASARGĀŠANAI

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) jeb individuālās kanalizācijas sistēmas (septiķis, krājtvertne vai bioloģiskā iekārta) joprojām ir ļoti izplatīts kanalizācijas sistēmas veids visā Latvijā. Arī SIA “VNK serviss” nodrošina pakalpojumus decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai Ventspils novadā, tostarp hidrodinamiskās mašīnas un asenizācijas pakalpojumus, kā arī pieņem iesniegumus par pieslēgšanos centralizētās kanalizācijas sistēmai.

SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, cik nozīmīga ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas pareiza apsaimniekošana: “DKS prasa lielāku iesaisti tās apsaimniekošanā nekā centralizētā sistēma – mājsaimniecībām ir jāseko līdzi DKS notekūdeņu attīrīšanai, jo pretējā gadījumā var rasties apdraudējums jūsu, jūsu ģimenes un kaimiņu veselībai – piesārņojums var nokļūt līdz pat ūdens glāzei. Lai pasargātu sevi un apkārtējos no indīgu vielu nejaušas uzņemšanas, aicinām iedzīvotājus pārliecināties, ka jūsu DKS ir pareizi apsaimniekota, laikā iztīrīta un apkopta.”

Pārsteidzošus datus sniedz Valsts kontrole, kas pēdējo gadu laikā konstatējusi, ka līdz pat 64% mājsaimniecību ar DKS notekūdeņus attīrīšanai nodod retāk nekā reizi gadā, kaut arī likums prasa to izdarīt vismaz reizi 12 mēnešos. 

Bet kāds īsti ir šis apdraudējums? Kāpēc ir jāattīra DKS? Uz šiem jautājumiem atbild SIA “VNK serviss” ražošanas tehnoloģijas vadītājs Jānis Zviedris: “Piesārņojums, kurš, novadīts apkārtējā vidē bez atbilstošas attīrīšanas, izjauc līdzsvaru dabā. Virszemes ūdens resursi – dīķi, upes, ezeri un, galu galā, jūra, saņemot pārlieku lielu barības vielu daudzumu, aizaug ar dažādiem ūdensaugiem. 

Tie, patērējot šīs barības vielas, patērē arī ūdenī esošo skābekli, kas paliek mazāk pieejams dabīgai ekosistēmas florai un faunai, kas rezultātā nomirst. Vairums no mums ir redzējuši noslāpušas zivis upēs un ezeros ar vēderiem gaisā. Tāds ir rezultāts, ja notekūdeņus neattīra un novada vidē. Gribam peldēties tīros ūdeņos, makšķerēt dzīvas un veselas zivis, elpot tīru gaisu pie ūdeņiem, kas nesmako, tāpēc notekūdeņu attīrīšana ir ļoti nozīmīgs jautājums.”

Apdraudēta tiek ne tikai vide, bet arī paša veselība – ja ir sausā tualete un arī dzeramā ūdens aka, pastāv varbūtība, ka piesārņojums nokļūst arī ūdens glāzē un var izraisīt dažāda veida infekcijas. Turklāt Latvijas Universitātes zinātnieku veiktais dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums piemāju akās Latvijā liecina, ka tikai 15,7 % pētīto aku ūdens nesatur ne zarnu nūjiņas, ne enterokokus un ir atzīstams par drošu lietošanai bez iepriekšējas ūdens apstrādes.

Lai novērstu iespējamo piesārņojumu, ir svarīgi sekot līdzi DKS apkopei, savukārt mājsaimniecības, kurās tas ir iespējams, aicinām pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nododot rūpes par kanalizācijas sistēmas uzraudzību, apkopi un remontu kvalificētu un pieredzējušu speciālistu ziņā.

Vēršam uzmanību uz to, ka spēkā esošie normatīvie akti nosaka prasību reģistrēt DKS (MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”), tāpēc aicinām tos klientus, kuri līdz šim to nav paveikuši, iesniegt SIA “VNK serviss” decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Apliecinājuma veidlapu ir iespējams atrast SIA “VNK serviss” mājaslapā www.vnkserviss.lv, sadaļā “Viedlapas” ar nosaukumu “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums”. Aizpildīto veidlapu aicinām nosūtīt uz e-pastu info@vnkserviss.lv, iemest SIA“VNK serviss” kastītē vai nodot jums tuvākajā SIA “VNK serviss” klientu apkalpošanas centrā. Citu ar decentralizēto kanalizāciju saistītu jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz info@vnkserviss.lv vai zvanīt uz vienoto tālruni  +371 20000209.


bottom of page