top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

AKTĪVI NOTIEK SAGATAVOŠANĀS DARBI PILTENES KATLUMĀJAS IEKĀRTU NOMAIŅAI

Jau ziņojām, ka 17. aprīlī ir noslēdzās EIS atklātais konkurss esošās Piltenes katlumājas iekārtu nomaiņai, kur kopumā konkursā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi par divu automātiski un attālināti vadāmu šķeldas katla iekārtu nomaiņu, automātiskās kustīgās šķeldas grīdas izbūvi un iekārtu pilnas apsaistes montāžu, t.sk. ekonomaizera uzstādīšanu. Izvērtējot iepirkuma dokumentāciju, par konkursa uzvarētāju iepirkumu komisija atzina “ANTARA LT” UAB ar piedāvāto līgumcenu 827’000 eiro, kas salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem ir būtiski izdevīgāks piedāvājums.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/049 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.

Pašlaik norit sagatavošanās darbi nolietoto un novecojošo iekārtu nomaiņai uz jaunām, ekonomiskākām, automātiski un attālināti vadāmām iekārtām. Projekta rezultātā tiks veicināta Piltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte, kā arī ilgtermiņā samazinātas izmaksas šķeldas kurināmā iegādei, jo, uzstādot ekonomaizeru, katla darbināšanai būs nepieciešams par aptuveni 20% mazāk šķeldas nekā citviet novadā. Tādējādi tiks sniegta iespēja ilgtermiņā vairāk pasargāt iedzīvotājus no strauja siltumenerģijas tarifa kāpuma gadījumā, ja pēkšņi strauji paaugstinātos šķeldas cena. Tāpat ekonomaizera darbība ļaus līdz minimumam samazināt izmešu daudzumu pilsētā. Projekta īstenošana nodrošinās Piltenes iedzīvotājiem un videi draudzīgāku siltumenerģiju, enerģētisko drošību un zemākas siltumenerģijas izmaksas, ļaujot saglabāt vai pat nedaudz samazināt siltumenerģijas tarifu nākotnē.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page