Pamatojoties uz 2019.gada 17.janvāra Ventspils novada domes Nr.37 Ārkārtas sēdes protokolu "Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā" veikt grozījumus "Par pakalpojumu tarifiem" "Ventavas ciems" piemērojamais tarifs, euro/Mwh, aizstājot skaitli "59,490" ar skaitli "42,95".

Ar 2018.gada 8.martu Ugālē maksa par sadzīves atkritumu izvešanu 1 cilvēkam mēnesī - 1,53 EUR bez PVN.


Tarifi norādīti EUR bez PVN
  Ūdens patēriņa tarifs m3 Kanalizācija m3 Siltumapgāde par MWh Karstā ūdens uzsildīšana m3 Spēkā no:
Ugāle 1,008 1,68 59,49   01.11.2018
Blāzma 1,172 0,972 51,336 4,00 01.11.2018
Vārve 0,985 1,231     01.11.2018
Zūras 1,058 1,519     01.11.2018
Ventava 1,14 2,065 42,95   01.10.2018
Užava 0,878 0,84 59,49   01.10.2018


 .