Siltumenerģijas ražošana un piegāde

SIA "VNK serviss"  šobrīd siltumapgādes pakalpojumu īsteno 6 vietās - Ugāles, Užavas, Usmas pagastos un Puzes pagasta Stiklu ciemā un Blāzmā, Vārves pagasta Ventavā. 2021.gada laikā siltumapgādes pakalpojumu nodošana uzņēmumam norisināsies arī Tārgales un Jūrkalnes pagastos, kā arī Piltenes pilsētā un teritorijā.

Ūdensapgāde

SIA „VNK serviss” sniegtajos pakalpojumos ietilpst ūdens ieguve un sadale. Iegūtais ūdens, pirms piegādes patērētājam, tiek attīrīts ūdens atdzelžošanas iekārtās.

Kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana 

SIA „VNK serviss” sniedz kanalizācijas pakalpojumus. Ventspils novada apsaimniekojamās mājās centralizētajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā tiek novadīti un attīrīti pilsētas un individuālo māju notekūdeņi un septiskie notekūdeņi no pilsētas izsmeļamajām bedrēm.

Dzīvojamo māju apsaimniekošana

SIA „VNK serviss” apsaimnieko ~ 100 dzīvojamās mājas Ventspils novadā. 

 .