Zlēku/Piltenes iecirknis

Uzskaitvede
Dace Limberga
mob. tālrunis:  +371 25431808
e-pasts: [email protected]

Kasiere (pieņem ūdens skaitītāju rādījumus)
Iveta Kaģe
mob. tālrunis:  +371 22006442

Komunālās saimniecības vadītājs
Ēriks Kaģis
mob. tālrunis 20039357
e-pasts: [email protected]

Namu apsaimniekošana
Iveta Birziņa
mob. tālrunis:  +371 27338737
e-pasts: [email protected]


 .