Piltenes iecirknis

(Zlēkas, Tārgale, Piltene)

Uzskaitvede
Dace Limberga
mob. tālrunis:  +371 25431808
e-pasts: [email protected]

Tehniskās struktūrvienības  vadītājs
Zigurds Rudovics
mob. tālrunis 29233525
e-pasts: [email protected]

Namu pārvaldnieks Ramona Leite
mob. tālrunis:  +371 26674399
e-pasts: [email protected]

Kasiere (pieņem ūdens skaitītāju rādījumus Zlēkās)
Iveta Kaģe
mob. tālrunis:  +371 22006442

Komunālās saimniecības vadītājs (Zlēkas)
Ēriks Kaģis
mob. tālrunis 20039357
e-pasts: [email protected]

 .