Ugāles iecirknis:

Tālrunis: +371  63662247, e-pasts: [email protected]
Adrese:  Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ventspils novads

Kasiere-uzskaitvede
Gunta Pēce
mob.tālrunis: +371 20073059
e-pasts: [email protected]

Tehniskās struktūrvienības vadītājs
Zigurds Rudovics
mob. tālrunis 29233525
e-pasts: [email protected]

Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Gita Fridrihsone
mob. tālrunis: +371 25454948
 e-pasts: [email protected]    

Siltumražošanas struktūrvienības vadītājs 

(enerģētikas jomā) 
Aldis Auziņš
mob. tālrunis:  +371 26539373
e-pasts: [email protected]

  .