Aktuālie iepirkumi

BEIGUSIES: IEPIRKUMS – “LIETOTU AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE SIA “VNK SERVISS” VAJADZĪBĀM”

Nosaukums: “LIETOTU AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE SIA “VNK SERVISS” VAJADZĪBĀM”

Regulējošais TA:  Publisko iepirkumu likums

Procedūra / iepirkums: Mazie iepirkumi

Iepirkuma profils:  PIL_9_panta_kārtībā

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.09.2021 11:00 (plānots)

DOKUMENTĀCIJA:

Nolikums_auto_piegade_VNKS_2021_008__3_-1.doc

BEIGUSIES: Tirgus izpēte – “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”

Aicinām piedalīties  SIA „VNK serviss” tirgus izpētē “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”.


Piegādes apjoms: 800m3.

Izpildes termiņš: 01.07.2021 līdz 30.09.2021 no Līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 30. jūnijam plkst. 9:00 nosūtot uz e-pastu [email protected]


Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".BEIGUSIES: Cenu aptauja – "Kurināmās šķeldas piegāde SIA "VNK serviss" siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.g. apkures sezonai"

Aicinām pretendentus piedāvājumus iesniegt līdz 21.06.2021 plkst. 10:00 nosūtot uz e-pastu [email protected]


Jautājumā gadījumā aicinām sazināties ar Aldi Auziņu T.26539373 vai [email protected]


Līguma projekts, katlu māju saraksts un tehniskā specifikācija:

Liguma_projekts_Skeldas_piegade-1.doc
Katlu_maju_saraksts_un_piegades_nosacijumi.pdf

Tehnisska_specifikacija_kurinamas_skeldas_piegadei.pdf
          PĀRTRAUKTA

Cenu aptauja – “Jumta seguma nomaiņa Ventspils novada, Puzes pagasta, Stiklu ciema daudzdzīvokļu namā Krasti”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/003

Jumta_seguma_nomaina_Stikli_Krasti_VNK_2021_003_iesniegsana_26_04_2021__plkst_10_00-3.docx

 Pielikums_Nr_3_jumts__1__26_04_2021__plkst_10_00-1.xlsx 

________________________________

PĀRTRAUKTA

Cenu aptauja – “Durvju nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekojamo namu kāpņu telpās”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/002

Durvju_nomaina_VNK_2021_002-3.docx

Pielikums_Nr_3_durvis-1.xlsx

________________________________________   

PĀRTRAUKTA

    Cenu aptauja – “Logu nomaiņa SIA “VNK serviss”                  apsaimniekojamo namu kāpņu telpās”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/001


       Logu_nomaina_VNK_2021_001-1.docx   Pielikums_Nr_3-1.xlsx       

Atjaunots: 16.04.2021