Dzīvojamās majas uzturēšanas darbu plāns tuvākajiem gadiem.

Zūras3_uzturēšanas_darbu_plāns

 .