Dzīvojamās majas uzturēšanas darbu plāns tuvākajiem gadiem.

Zūras3_uzturēšanas_darbu_plāns


 .