Aicinām visus daudzdzīvokļu namu īpašniekus un īrniekus 

iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju (skatīt dokumentu zemāk).


Dzīvokļu īpašnieku, kuri nav noslēguši pārvaldīšanas līgumu, ievērībai!

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 408. “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, dzīvokļu īpašnieku kopībai apstiprināšanai ir sagatavots dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns un apsaimniekošanas maksas tāme 2020. gadam, kā arī finanšu pārskats uz 01.10.2019.

Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītās dienas (15.10.2019), dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, par to rakstiski informējot pārvaldnieku. 


Tērces  Arāji Saulītes

Ūdens skaitītāju rādījumus lūgums  nodot no 27. līdz 29. datumam katru mēnesi , 

sūtot SMS vai zvanot uz mob.nr. 25431808 , vai sūtot uz e-pasta adresi [email protected]Ventspils novada pašvaldība no 01.06.2019 deleģējusi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 

funkciju Ziru ciemā veikt SIA "VNK serviss"


Tiek rīkotas daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapulces:

"Arāji" 12.06.2019 plkst. 17:00

"Liepzari"12.06.2019 plkst. 18:00

"Strazdiņi" 12.06.2019 plkst. 19:00

"Akmentiņi" 13.06.2019 plkst. 18:00

"Tērces" 13.06.2019 plkst. 19:00

Sapulces notiks Ziru pagasta pārvaldes telpās.


 .