Ūdens skaitītāju rādījumus lūgums  nodot no 27. līdz 29. datumam katru mēnesi , 
sūtot SMS vai zvanot uz mob.nr. 25431808 , vai sūtot uz e-pasta adresi [email protected]Ventspils novada pašvaldība no 01.06.2019 deleģējusi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 

funkciju Ziru ciemā veikt SIA "VNK serviss"


Tiek rīkotas daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapulces:

"Arāji" 12.06.2019 plkst. 17:00

"Liepzari"12.06.2019 plkst. 18:00

"Strazdiņi" 12.06.2019 plkst. 19:00

"Akmentiņi" 13.06.2019 plkst. 18:00

"Tērces" 13.06.2019 plkst. 19:00

Sapulces notiks Ziru pagasta pārvaldes telpās.


 .