Lai samazinātu ēkas siltuma zudumus, laikā no 05.02.2019. līdz 22.02.2019 tika veikta pagraba griestu siltināšana telpās, kur agrāk bija katlumāja. 

Laika posmā no 2019.gada 4. janvāra līdz 2019. gada 18. janvārim tika veikta aptauju par energoaudita veikšanu. Balsojumā piedalījās visi 12 dzīvokļu īpašnieki, balsojot PAR. .